Dagpenge - Få kendskab til reglerne her - Ase

Dagpenge

Bliver du ledig, kan du få dagpenge allerede fra første ledighedsdag, hvis du er medlem af a-kassen og opfylder de øvrige betingelser.

På den måde er du økonomisk sikret, imens du søger nyt arbejde. Her på siden kan du få viden om, hvornår du er dagpengeberettiget, hvornår du skal melde dig ledig, og hvordan du søger dagpenge.

Hvordan kan jeg få dagpenge?

Få at kunne få dagpenge skal du som lønmodtager:

 • have været medlem af en a-kasse uafbrudt i mindst et år.
 • være meldt ledig på jobcentret fra første ledighedsdag.
 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • have haft en indkomst på mindst 254.328 kroner (2023-tal) inden for de seneste tre år.  Du kan maksimalt medregne 21.194 kr. pr.  måned (2023-tal).

Betingelser for din indkomst

Det er en betingelse, at arbejdet er udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

Derudover tæller arbejdet kun med i regnskabet, hvis det er udført, mens du har været medlem af en a-kasse.

Hvis din dagpengeret er udløbet, skal du genoptjene retten til dagpenge.

 

Dagpenge ved fyring eller opsigelse

Du kan søge om dagpenge, hvis du er blevet fyret eller selv har sagt op. I begge tilfælde skal du tilmelde dig som ledig på jobnet.dk eller møde personligt op på dit lokale jobcenter.

Hvis du er blevet fyret, kan du normalt få dagpenge fra første dag, du er meldt som ledig på jobcentret – dog vil din arbejdsgiver ofte skulle betale dig g-dage på de to første ledighedsdage.

Hvis du selv har sagt op, eller du selv er skyld i, at du er blevet fyret, kan du som regel først få dagpenge tre uger efter din første ledige dag, da du anses som selvforskyldt ledig

Betingelser i særlige tilfælde

 • Er du nyuddannet, gælder der særlige regler.
 • Er du blevet opsagt, skal din arbejdsgiver typisk betale arbejdsgivergodtgørelse, også kaldet g-dage, for dine to første ledighedsdage. Du kan derfor ikke få dagpenge for de to dage. Vil din arbejdsgiver ikke betale, kan Ase hjælpe med dig med at inddrive godtgørelsen.
 • Har du anmeldt krav om løn til Lønmodtagernes Garantifond (LG), fordi din arbejdsgiver er gået konkurs, kan du ikke få dagpenge. Ase har dog mulighed for at yde dig dagpenge som lån, mens din sag behandles. Det kræver dog, at du overdrager dit krav mod LG til Ase, og at du er meldt ledig i jobcentret.
 • Bliver du selvforskyldt ledig to gange indenfor 12 måneder, mister du retten til dagpenge. For at få udbetalt dagpenge igen, skal du have haft ustøttet arbejde i mindst 300 timer inden for en sammenhængende periode. Det skal dække 3 måneder ved månedsindberetninger eller 276 timer inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dagesindberetninger.

Brug for mere viden? Læs mere i brochuren:

Dagpenge som lønmodtager

3 enkle trin til at søge dagpenge

Det er forholdsvis enkelt at søge om dagpenge hos Ase. Du skal blot følge nedenstående fem trin, og så er du godt i gang. 

 1. Meld dig ledig på jobcentret: For at få dagpenge skal du være meldt ledig på jobcentret. Tilmeld dig på jobnet.dk eller mød personligt op på dit lokale jobcenter.

Find dit jobcenter

 1. Søg om dagpenge: Udfyld din dagpengeansøgning (også kaldet ledighedserklæring) på MitAse. Når vi har modtaget din ansøgning, ser vi på, om du opfylder betingelserne for at få dagpenge. Vi kontakter dig, når vi har gennemgået din ansøgning. 
 2. Opret dit CV på jobnet.dk: Når du har tilmeldt dig, vil du blive bedt om at oprette et CV, hvilket skal ske senest 14 dage efter tilmeldingen. Bemærk, at CV’et skal ligge tilgængelig og først godkendes af Ase, før du kan få udbetalt dagpenge. 

Hvis din ansøgning om dagpenge er godkendt, og du har udfyldt dit dagpengekort, vil du som regel modtage dagpenge på din NemKonto den sidste bankdag i måneden.

Sådan søger du dagpenge

 

Dagpengesats og beskæftigelsestillæg

Hvad du får i dagpenge, afhænger af din indkomst de seneste 24 måneder. Du kan som udgangspunkt få 19.728 kroner om måneden før skat (2023-tal) og ikke mere end 90 procent af din hidtidige indkomst.

 

Som lønmodtager eller selvstændig kan du til den almindelige dagpengesats få et beskæftigelsestillæg de første tre måneder af din dagpengeperiode.

 

Det kræver, at du har fire års sammenhængende medlemskab forud for ledigheden . Derudover skal du have haft minimum to års fuldtidsarbejde inden for de seneste tre år. Beskæftigelsestillægget optjenes på baggrund af enten timer (3.848 timer) eller indkomst (508.656 kr. – max 21.194 kr. pr. måned), alt efter hvordan din dagpengeret er optjent.

 

Med beskæftigelsestillægget kan du i stedet få op til 23.449 kroner om måneden (2023-tal) i de første 3 måneder. Efter 3 måneder vil dagpengesatsen blive reduceret til den normale sats.

Dagpenge og beskæftigelsestillæg

Du kan få det maksimale beskæftigelsestillæg, hvis du som lønmodtager har haft en indkomst på gennemsnitligt 28.321 kroner om måneden (2023-tal). Er du selvstændig, så kræves en årlig indkomst på mindst 340.000 kr. (2023-tal).

 

Det er desuden et krav, at du har optjent en (ny) dagpengeret. Det defineres ud fra, om du tidligere har fået dagpenge eller ej:

 • Hvis du ikke tidligere har fået dagpenge, optjenes dagpengeretten i indkomst (254.328 kr. inden for de seneste 3 år, der kan højst medregnes 21.194 kr. pr. måned (2023-tal)).
 • Hvis du tidligere har fået dagpenge, skal du som udgangspunkt optjene dagpengeretten i timer (1.924 timer inden for de seneste 3 år).

 

Når du er på dagpenge

Mens du er på jagt efter dit næste job, er det nødvendigt, at du er opmærksom på at overholde en række regler og varsler, for at kunne få dagpenge. Her får du et overblik over de ting du som dagpengemodtager skal være opmærksom på.

Vær opmærksom på, at du skal:

 • være aktivt jobsøgende
 • udfylde dit dagpengekort hver eneste måned
 • deltage i møder, du bliver indkaldt til eller selv booker hos Ase eller jobcentret.
 • deltage i aktiviteter og særlige tilbud
 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • kunne påtage dig arbejde, som jobcentret henviser til dig

 

Ansøg om supplerende dagpenge

Hvis du har arbejde på mindre end 37 timer om ugen, uanset om det er fast eller gennem et vikarbureau, så kan du ansøge om at få supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for en periode på 104 uger. Hertil følger der også nogle betingelser, som skal opfyldes, samt krav, der skal overholdes, for at kunne opretholde din ret til dagpenge.

 

Ønsker du dagpenge som nyuddannet?

Er du nyuddannet, så venter der dig et spændende eventyr på arbejdsmarkedet. Men vi ved godt, at vejen til et spændende job kan være lang, alt efter hvilken branche du er i. Som medlem af a-kassen med ret til dimittendsats er du økonomisk sikret i 12 måneder, imens du søger efter arbejde. Hvad dimittendsatsen ligger på afhænger af, om du har forsørgerpligt eller ej. A-kassen kan desuden hjælp dig godt på vej i din jobsøgningsproces, så du hurtigere kommer i arbejde. 

 

Stil os dine spørgsmål om dagpenge, eller bliv medlem

Du er altid velkommen til at kontakte os og få rådgivning, hvis du har spørgsmål til dagpenge – uanset om det er generelle spørgsmål eller vedrørende din situation. Hos Ase kan du under din ledighedsperiode også deltage i online kurser samt få sparring på din jobsøgning, så du hurtigere kan lande et drømmejob. 

 

Er du ikke medlem, kan du nemt og hurtigt ansøge om medlemsskab af Ases a-kasse. Takket være vores kompetence og mangeårige erfaring i at hjælpe folk med deres behov, har vi nogle af Danmarks mest tilfredse medlemmer.  

Hvor længe skal man være i arbejde for at få dagpenge?

Er du lønmodtager, skal du i praksis have været i arbejde i mindst et år, før du opfylder kravene og kan få dagpenge.

få flere svar

Ring mig op

Vil du vide mere? Lad os tage en uforpligtende snak omkring dine muligheder

Vi ringer dig op indenfor 2 hverdage.

Betingelser og oplysninger om vores behandling af persondata kan læses ved at klikke her.