Dagpenge

Bliver du ledig, kan du få dagpenge allerede fra første ledighedsdag, hvis du er medlem af a-kassen og opfylder de øvrige betingelser.

Her på siden kan du bl.a. få svar på hvornår du er dagpengeberettiget, hvornår du skal melde dig ledig og hvordan du søger dagpenge. Du kan også få svar på dine spørgsmål om:

Hvordan kan jeg få dagpenge?

Hvis du er lønmodtager skal du

 • have været medlem af en a-kasse uafbrudt i mindst et år
 • være meldt ledig på jobcentret fra din første ledighedsdag
 • have haft en indkomst på mindst 254.328 kr. (2023-tal) inden for de seneste tre år. Du kan maksimalt medregne 21.194 kr. pr. måned (2023-tal). 
  • Arbejdet skal være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår (typisk overenskomstmæssige vilkår).
  • Arbejdet tæller kun med, hvis det ligger i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse.
  • Er din dagpengeret udløbet, skal du genoptjene retten til dagpenge.
 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Du kan søge dagpenge, hvis du er blevet fyret eller du selv har sagt op. I begge tilfælde skal du tilmelde dig på jobnet.dk eller møde personligt op på dit lokale jobcenter.

Hvis du er blevet fyret, kan du normalt få dagpenge fra første dag, du er meldt ledig på jobcentret.

Hvis du selv har sagt op, eller du selv er skyld i, at du er blevet fyret, kan du som regel først få dagpenge tre uger efter din første ledige dag, da du er selvforskyldt ledig.

Er du selvstændig? Læs hvordan du får ret til dagpenge

Betingelser i særlige tilfælde

 • Er du nyuddannet, gælder der særlige regler.
 • Er du blevet opsagt, skal din arbejdsgiver typisk betale arbejdsgivergodtgørelse for dine to første ledighedsdage. Du kan derfor ikke få dagpenge for de to dage. Vil din arbejdsgiver ikke betale, kan Ase hjælpe med dig med at inddrive godtgørelsen. Læs mere om g-dage.
 • Har du anmeldt krav om løn til Lønmodtagernes garantifond (LG) fordi din arbejdsgiver er gået konkurs, kan du ikke få dagpenge. Ase har dog mulighed for at yde dig dagpenge som lån, mens din sag behandles. Det kræver dog, at du overdrager dit krav mod LG til Ase, og at du er meldt ledig i jobcentret.
 • Bliver du selvforskyldt ledig to gange indenfor 12 måneder, mister du retten til dagpenge. For at få udbetalt dagpenge igen, skal du have haft ustøttet arbejde i mindst 300 timer inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger eller 276 timer inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dagesindberetninger

Brug for mere viden? Læs mere i brochuren:

Dagpenge som lønmodtager

Hvis du søger job i udlandet

Du kan søge dagpenge, selvom du søger job i udlandet.

Du kan altid rejse til udlandet og søge arbejde, hvis du rejser ud og hjem samme dag. Du kan desuden få dagpenge i op til fem dage, hvis du skal til en jobsamtale i udlandet, og du før afrejsen har dokumenteret ansættelsessamtalen samt opholdets varighed hos os og jobcentret. 

Som statsborger i et EU- eller EØS-land har du også mulighed for at få dagpenge i op til tre måneder, hvis du tager til et andet EU- eller EØS-land for at søge arbejde. Det er dog et krav, at du har været ledig i mindst fire uger og at du har ret til dagpenge fra den dag du rejser. Husk at søge tilladelse i god tid inden du tager afsted.

Brug for mere viden? Læs mere i brochuren: Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Hvordan søger jeg dagpenge?

1. Meld dig ledig på jobcentret

For at få dagpenge skal du være meldt ledig på jobcentret. Tilmeld dig på jobnet.dk eller mød personligt op på dit lokale jobcenter. 

Tilmeld til Jobnet
Find dit jobcenter

 

2. Opret dit CV på Jobnet.dk

Opret dit CV på jobnet.dk senest to uger efter at du har meldt dig ledig. Dit CV skal være tilgængeligt og godkendt af os, for at vi kan udbetale dagpenge til dig.

Gå til Jobnet

3. Tilmeld dig postkassen på mitase.dk

Log ind på MitAse, og tilmeld dig vores elektroniske postkasse.

 

4. Ansøgning om dagpenge

Hvis du er lønmodtager:

Udfyld din dagpengeansøgning også kaldet ledighedserklæring og send den elektronisk til os på MitAse. Her skal du også vedhæfte din ansættelseskontrakt og evt. din opsigelse.

Se hvilke krav du skal opfylde for at få dagpenge som lønmodtager

 

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende:

Kontakt Ase telefonisk, og så gennemgår vi ansøgningen sammen med dig. Det er bedst, hvis du har dine sidste 3 årsopgørelser klar ved samtalen.

 

5. Afvent svar

Når vi har modtaget din ansøgning, ser vi på, om du opfylder betingelserne for at få dagpenge. Vi sender dig en mail via digital post på MitAse med besked om, hvorvidt du kan få dagpenge eller ej.

Hvis din ansøgning om dagpenge er godkendt, og du har tastet dit dagpengekort, vil der som regel være dagpenge på din NemKonto den sidste bankdag i måneden.

få flere svar

Hvor længe skal man være i arbejde for at få dagpenge?

Er du lønmodtager, skal du i praksis have været i arbejde i mindst et år, før du opfylder kravene og kan få dagpenge.

meld mig ind

Køb lige nu!
GRATIS fagforening i 6 mdr. ved køb af a-kasse og fagforening.

Er du i tvivl om, hvilket medlemskab, der passer bedst til dig?

A-kassen giver dig en økonomisk sikkerhed i form af dagpenge, hvis du bliver ledig. Du får også hjælp til jobsøgning og rådgivning om bl.a. efterløn.

Med en fagforening oveni får du rådgivning under din ansættelse - lige fra vejledning om din kontrakt til hjælp ved opsigelse.

Endelig er vores lønsikring til for dig, der har brug for mere end dagpenge. Du bestemmer selv dækningssum, og får også adgang til et eksklusivt jobrådgivningsforløb.


Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

GRATIS fagforening i 6 mdr.

lidt om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Hov! Du mangler af oplyse dit navn :)
Vi bruger dit CPR-nummer til at udbetale dine dagpenge, hvis du bliver ledig
Indtast venligst et gyldigt CPR nummer uden bindestreg :)
Er du sikker på at dit cpr nummer kun er 9 cifre? :)
hov, du mangler at udfylde telefonnummer :)
hov, du har ikke udfyldt din e-mail :)
Vi passer på din data og din adresse forbliver selvfølgelig hemmelig for andre, selvom du indtaster den her
Indtast venligst din adresse :)
Indtast venligst postnummer og by :)

Hvad laver du til daglig?

Vælg alle dem der passer på dig

Vælg de felter, der passer bedst på dig. Du kan sagtens krydse flere af, hvis du fx både studerer og har egen virksomhed, eller er nyuddannet og ledig.

Vi har brug for oplysningerne for at tilpasse dit medlemskab bedst muligt til din situation.


Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

For selvstændige er prisen:
Juridisk hjælp: 99 kr./måned + moms
Vælg mindst én

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

er du medlem af en a-kasse i dag?

Vælg venligst :)

Hvilken a-kasse?

Vi skal nok sørge for at flytte dig fra din nuværende a-kasse.
Hvis du har betalt forud, får du selvfølgelig pengene tilbage.

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

er du medlem af en fagforening i dag?

Vælg venligst :)

Hvilken fagforening?

Hvis du har betalt forud, får du selvfølgelig pengene tilbage, når du flytter fagforening

Skal vi opsige den for dig?

Hvis ja, skal vi nok sørge for at flytte dig fra din nuværende fagforening, så det passer med dit medlemskab i ase.

OBS! Vi kan desværre ikke flytte dig automatisk, da din fagforening ikke tillader det. Du skal derfor selv sørge for at opsige din nuværende fagforening.

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

passer dette på dig??

Fjern fluebenene, hvis du ikke er enig

Hvis du arbejder i et andet land, kan det have indflydelse på dit medlemsskab. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Hvis du vil meldes ind på en anden dato, bliver vi nødt til at tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Det kan have en indflydelse på, hvornår du er berettiget til dagpenge. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Det kan have en indflydelse på, hvornår du er berettiget til dagpenge. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding

Var det et EØS-land eller Færøerne?

Vælg mindst én

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Hvad er dit/din ægtefælles firmas CVR-nummer?

Hov! Du mangler af oplyse firmas CVR-nummer :)

Få mere ud af din a-kasse

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på MitAse eller ved at kontakte Ase a-kasse via e-mail: ase@ase.dk.Når du melder dig ind i Arbejdsløshedskassen Ase (”Ase a-kasse”), oplyser du en række af dine personoplysninger til os.

Vi behandler dine oplysninger med det formål at opfylde aftalen om medlemskab med dig, jf. GDPR artikel 6(1)(b), 9(2)(b) og 9(2)(d), samt til statisk og analyse for at forbedre vores produkter og services, jf. artikel 6(1)(f), om legitim interesse.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik her.

Få mere ud af din fagforening

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på MitAse eller ved at kontakte Ase a-kasse via e-mail: ase@ase.dk.Når du melder dig ind i Ase Lønmodtager, oplyser du en række af dine personoplysninger til os.

Vi behandler dine oplysninger med det formål at opfylde aftalen om medlemskab med dig, jf. GDPR-artikel 6(1)(b), 9(2)(b) og 9(2)(d), samt til statistik og analyse for at forbedre vores produkter og services, jf. artikel 6(1)(f), om legitim interesse.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik her.

tjek oplysninger

Vi har noteret dette om dig og dit medlemskab.
Passer det?

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Vigtigt
Du er medlem fra

Betaling

Du kan enten betale for dit medlemskab hver måned eller hvert kvartal. Hvis du vælger kvartalsbetaling, betaler du dit kontingent den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Vil du vide mere om din betaling i Ase, har vi samlet en FAQ om dine muligheder.

Find den her

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Du modtager en mail med et aktiverings-link, du skal åbne og godkende i din MobilePay app – derefter kører aftalen automatisk.

Hvor ofte vil du opkræves?

Så mangler vi bare dine bankoplysninger, inden vi kan oprette aftalen med Betalingsservice

Indtast venligst dit reg. nr
Indtast venligst dit konto. nr

Hvor ofte vil du opkræves?

velkommen i Ase

Tak for din indmeldelse. Vi er i fuld gang med at oprette dig som medlem. Du får en mail fra os inden længe om dit køb.

Først når alt er på plads, sender vi dig en ordrebekræftelse og kvittering.

Lønsikring

Vi ringer dig også op snarest muligt, for at færdiggøre din tilmelding til vores lønsikring

Juridisk hjælp

Vi ringer dig også op snarest muligt, for at færdiggøre din tilmelding til vores fagforening

Gode råd

 1. Husk din første betaling. Når vi har oprettet dit medlemskab, modtager du en notifikation om betaling i din MobilePay app på din mobil

 2. Husk at oprette din betalingsaftale i MobilePay, hvis du har valgt denne betalingsform

 3. Husk at oprette to betalingsaftaler, hvis du har meldt dig ind i både a-kassen og fagforeningen

Vi har brug for at tale med dig

For at være sikker på, at du får præcis det, du har brug for, vil vi gerne tale med dig. Klik på send herunder, så ringer vi dig op inden for de næste to dage, og færdiggør din tilmelding sammen.

hov, du mangler at sætte et flueben :)

Vi har nu sendt dine oplysninger

Vi ringer dig op inden for de næste to hverdage, og færdiggør din tilmelding sammen.

du kan også ringe til os


Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

ring

7013 7013