Dagpenge

Bliver du ledig, kan du få dagpenge allerede fra første ledighedsdag, hvis du er medlem af a-kassen og opfylder de øvrige betingelser.

På den måde er du økonomisk sikret, imens du søger nyt arbejde. Her på siden kan du få viden om, hvornår du er dagpengeberettiget, hvornår du skal melde dig ledig, og hvordan du søger dagpenge.

Hvordan kan jeg få dagpenge?

Få at kunne få dagpenge skal du som lønmodtager:

 • have været medlem af en a-kasse uafbrudt i mindst et år.
 • være meldt ledig på jobcentret fra første ledighedsdag.
 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • have haft en indkomst på mindst 263.232 kroner (2024-tal) inden for de seneste tre år.  Du kan maksimalt medregne 21.936 kr. pr. måned (2024-tal).

Betingelser for din indkomst

Det er en betingelse, at arbejdet er udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Derudover tæller arbejdet kun med i regnskabet, hvis det er udført, mens du har været medlem af en a-kasse.

Hvis din dagpengeret er udløbet, skal du genoptjene retten til dagpenge.

Dagpenge ved fyring eller opsigelse

Du kan søge om dagpenge, hvis du er blevet fyret eller selv har sagt op. I begge tilfælde skal du tilmelde dig som ledig på jobnet.dk eller møde personligt op på dit lokale jobcenter.

Er du blevet fyret?

Hvis du er blevet fyret, kan du normalt få dagpenge fra første dag, du er meldt som ledig på jobcentret – dog vil din arbejdsgiver ofte skulle betale dig g-dage på de to første ledighedsdage.

Har du selv sagt op?

Hvis du selv har sagt op, eller du selv er skyld i, at du er blevet fyret, kan du som regel først få dagpenge tre uger efter din første ledige dag, da du anses som selvforskyldt ledig

Betingelser i særlige tilfælde

 • Er du nyuddannet, gælder der særlige regler.
 • Er du blevet opsagt, skal din arbejdsgiver typisk betale arbejdsgivergodtgørelse, også kaldet g-dage, for dine to første ledighedsdage. Du kan derfor ikke få dagpenge for de to dage. Vil din arbejdsgiver ikke betale, kan Ase hjælpe med dig med at inddrive godtgørelsen.
 • Har du anmeldt krav om løn til Lønmodtagernes Garantifond (LG), fordi din arbejdsgiver er gået konkurs, kan du ikke få dagpenge. Ase har dog mulighed for at yde dig dagpenge som lån, mens din sag behandles. Det kræver dog, at du overdrager dit krav mod LG til Ase, og at du er meldt ledig i jobcentret.
 • Bliver du selvforskyldt ledig to gange indenfor 12 måneder, mister du retten til dagpenge. For at få udbetalt dagpenge igen, skal du have haft ustøttet arbejde i mindst 300 timer inden for en sammenhængende periode. Det skal dække 3 måneder ved månedsindberetninger eller 276 timer inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dagesindberetninger.

Brug for mere viden? Læs mere i brochuren:

Dagpenge som lønmodtager

De 3 første måneder

Her kan du se, hvad der sker i de første 3 måneder, mens du er ledig. Du skal blandt andet til tre jobsamtaler hos os i a-kassen, hvor vi vil hjælpe dig med at trives i din jobsøgning, og hvordan du finder dit næste job.

Tidslinje: Hvad skal du gøre hvornår?

Du kan se, hvornår du skal søge dagpenge, oprette CV, til samtale hos Ase og udfylde ydelseskort herunder.

Bemærk, at hvis du fået udbetalt dagpenge tidligere, så kan dit samtaleforløb se anderledes ud. Kontakt Ase på 7013 7013 hvis du er i tvivl.

 

3 enkle trin til at søge dagpenge

Det er forholdsvis enkelt at søge om dagpenge hos Ase. Du skal blot følge nedenstående tre trin, og så er du godt i gang.

1. Meld dig ledig på jobcentret

På din første dag som ledig skal du melde dig ledig på Jobnet.dk - også hvis det er en weekend- eller helligdag.

Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, du melder dig ledig.

Hvis det er første gang, du besøger jobnet.dk, så skal du oprette dig som bruger først. Du kan også melde dig ledig ved at møde personligt op på dit lokale jobcenter.

Find dit jobcenter

2. Søg om dagpenge

Udfyld din dagpengeansøgning (også kaldet ledighedserklæring) på MitAse. 

Når vi har modtaget din ansøgning, ser vi på, om du opfylder betingelserne for at få dagpenge.

Vi kontakter dig, når vi har gennemgået din ansøgning. 

3. Opret dit CV på Jobnet.dk

Opret dit CV på jobnet.dk til første møde med os i a-kassen.

Dit CV skal være aktiveret og godkendt senest 14 dage, efter du har meldt dig ledig. Det er vigtigt, at du husker at aktivere dit CV. Du får besked fra os, når det er godkendt.

Du skal oplyse følgende i dit CV, for at det kan blive godkendt:

 • Hvilke job, du søger
 • Dine kvalifikationer
 • Dine tidligere job
 • Din uddannelse
 • Dine kontaktoplysninger

Du skal som minimum oplyse dit postnummer, dit telefonnummer eller din mailadresse, så en arbejdsgiver ved, hvor du bor, og hvordan du kan kontaktes.

Hvis din ansøgning om dagpenge er godkendt, og du har udfyldt dit dagpengekort, vil du som regel modtage dagpenge på din NemKonto den sidste bankdag i måneden.

Husk at opdatere din joblog, når du er på dagpenge

Når du er på dagpenge, er det vigtigt, at du registrerer de job, du søger i din joblog på jobnet.dk
Der er følgende 6 krav til, hvordan du skal opdatere din joblog:

Du skal søge job hver uge og mindst 6 job hver måned.

De job, du har søgt, skal registreres i jobloggen samme uge, som du har søgt dem.

Dine søgte job skal være på fuldtid.

Dine søgte job skal primært være opslåede jobannoncer på fx Jobnet, Jobindex, Facebook, LinkedIn eller andre hjemmesider, aviser m.m.

Du skal søge jobbet på den måde, der står i jobannoncen.

Du skal uploade en kopi af mindst to af dine ansøgninger til din joblog på jobnet.dk hver måned.

Så husk derfor følgende for at opfylde kravene ellers kan du risikere at miste retten til dagpenge:

Registrer de job, du søger i jobloggen på jobnet.dk samme uge, som du har søgt jobbet.

Sørg for at registrere det søgte job inden udløbet af den kalendermåned, hvor du har søgt jobbet, hvis du søger et job tæt på månedsskifte.

Dagpengesats og beskæftigelsestillæg

Hvad du får i dagpenge, afhænger af din indkomst de seneste 24 måneder. Du kan som udgangspunkt få 20.359 kroner om måneden før skat (2024-tal) og ikke mere end 90 procent af din hidtidige indkomst.

Som lønmodtager eller selvstændig kan du til den almindelige dagpengesats få et beskæftigelsestillæg de første tre måneder af din dagpengeperiode.

Det kræver, at du har fire års sammenhængende medlemskab forud for ledigheden. Derudover skal du have haft minimum to års fuldtidsarbejde inden for de seneste tre år.

Hvordan optjenes beskæftigelsestillægget?

Beskæftigelsestillægget optjenes på baggrund af enten timer (3.848 timer) eller indkomst (526.464 kr. – max 21.936 kr. pr. måned), alt efter hvordan din dagpengeret er optjent.

Med beskæftigelsestillægget kan du i stedet få op til 24.199 kroner om måneden (2024-tal) i de første 3 måneder. Efter 3 måneder vil dagpengesatsen blive reduceret til den normale sats.

Hvor meget kan jeg få i beskæftigelsestillæg?

Du kan få det maksimale beskæftigelsestillæg, hvis du som lønmodtager har haft en indkomst på gennemsnitligt 29.230 kroner om måneden (2024-tal).

Er du selvstændig, så kræves en årlig indkomst på mindst 350.750 kr. (2024-tal).

Husk, at du skal opfylde kravene

Det er desuden et krav, at du har optjent en (ny) dagpengeret. Det defineres ud fra, om du tidligere har fået dagpenge eller ej:

 • Hvis du ikke tidligere har fået dagpenge, optjenes dagpengeretten i indkomst (263.232 kr. inden for de seneste 3 år, der kan højst medregnes 21.936 kr. pr. måned (2024-tal)).
 • Hvis du tidligere har fået dagpenge, skal du som udgangspunkt optjene dagpengeretten i timer (1.924 timer inden for de seneste 3 år).

Når du er på dagpenge

Mens du er på jagt efter dit næste job, er det nødvendigt, at du er opmærksom på at overholde en række regler og varsler, for at kunne få dagpenge. Her får du et overblik over de ting du som dagpengemodtager skal være opmærksom på.

Vær opmærksom på, at du skal:

 • være aktivt jobsøgende
 • udfylde dit dagpengekort hver eneste måned
 • deltage i møder, du bliver indkaldt til eller selv booker hos Ase eller jobcentret.
 • deltage i aktiviteter og særlige tilbud
 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • kunne påtage dig arbejde, som jobcentret henviser til dig

Ønsker du supplerende dagpenge?

Hvis du har et arbejde på mindre end 37 timer om ugen, har du mulighed for at modtage dagpenge ved siden af dit arbejde.

Hvilke betingelser skal du opfylde for at få dette?

Du kan modtage supplerende dagpenge, hvis du har mindst 14,8 ledighedstimer på en måned.

Det vil sige, at du maks. må have 145,53 arbejdstimer på en måned. Alle former for arbejde, lønnet eller ulønnet, medfører fradrag i dine dagpenge. Hvor længe kan du modtage denne ydelse?

Hvor længe kan jeg supplere mine dagpenge?

Du kan få det i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Det er kun uger, hvor du får supplerende dagpenge, der tæller med i de 30 uger. Når ugerne er brugt, mister du retten til dagpenge ved siden af arbejdet, men du kan dog modtage dem måneden ud i den pågældende måned. 

Ønsker du dagpenge som nyuddannet?

Er du nyuddannet, så venter der dig et spændende eventyr på arbejdsmarkedet. Men vi ved godt, at vejen til drømmejobbet kan være lang, alt efter hvilken branche du er i. Som medlem af a-kassen med ret til dimittendsats er du økonomisk sikret i 12 måneder, imens du søger efter arbejde. Hvad dimittendsatsen ligger på afhænger af, om du har forsørgerpligt eller ej. A-kassen kan desuden hjælp dig godt på vej i din jobsøgningsproces, så du hurtigere kommer i arbejde. 

Alt efter, hvornår du har meldt dig ind i din a-kasse, kan du enten få dagpenge fra din første ledighedsdag eller efter en måned.

Husk at ændre status til nyuddannet

For at sikre dig din dagpengeret som dimittend, skal du skriftligt ændre din status til nyuddannet i a-kassen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os inden for 14 dage, efter du har afsluttet din uddannelse - og gerne før, så du er på den sikre side.

Har du ikke allerede modtaget ”Erklæring om statusændring” fra os, kan du enten finde den her på MitAse, eller du kan kontakte os for at ændre status fra studerende til nyuddannet.

Vi hjælper dig selvfølgelig med at få udfyldt erklæringen, hvis du har behov for det, så din dagpengeret er sikret.


Læs også mere om din ret til dagpenge som nyuddannet i vores brochure.

Hvad sker der efter de første 3 måneder på dagpenge?

Som ledig har du kontakt med både os i a-kassen og jobcentret. De tre første måneder, mens du er ledig, er det os i a-kassen, som du skal til møde hos, og som du kan bruge som sparringspartner i din jobsøgning. Hvis du ikke har fundet et nyt job, når de 3 måneder er gået, fortsætter du hos dit lokale jobcenter, som vil hjælpe dig videre.

Har du spørgsmål til dagpenge?

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til dagpenge – uanset om det er generelle spørgsmål eller vedrørende din specifikke situation. Er du endnu ikke medlem, kan du nemt og hurtigt blive det her.

Husk, at du hos Ase altid kan deltage deltage i gratis online kurser samt få sparring på din jobsøgning, så du hurtigere kan lande dit drømmejob.

Hvor længe skal man være i arbejde for at få dagpenge?

Er du lønmodtager, skal du i praksis have været i arbejde i mindst et år, før du opfylder kravene og kan få dagpenge.