Hvilke regler og rettigheder er der ved sygdom?

Hvis du bliver syg, er der en række regler og rettigheder, der kan både beskytte og hjælpe dig. Har du f.eks. ret til løn under en sygemelding, hvem skal du melde det til, hvis du bliver syg, og er der en frist for sygemeldinger?

specielt for dig i job

Hvis du er funktionær, er du sikret løn under sygdom. Husk at melde dig syg allerede på din første sygedag. Hvis du ikke er funktionær, er det din ansættelseskontrakt og eventuelle overenskomst, der afgør, om du har krav på betaling under sygdom. Mange overenskomster giver dig ret til helt op til fuld løn i dele af – eller hele – sygdomsperioden. Dette gælder dog kun, hvis dit sygefravær ikke er omfattet af en §56-aftale (langvarig eller kronisk sygdom – læs mere her)

Sygemelding

Hvis du bliver sygemeldt – f.eks. i samråd med din læge – er det vigtigt, at du har sat dig ind i de retningslinjer for sygemeldinger, der er på din arbejdsplads. Kig din ansættelseskontrakt godt igennem, eller læs personalehåndbogen.

Bemærk, at din arbejdsgiver kan forlange dokumentation for, at du er syg. Evt. i form af en tro og love-erklæring, en mulighedserklæring, en varighedserklæring eller en friattest.

Sygefraværssamtale

Din arbejdsgiver indkalder dig til en personlig samtale senest fire uger efter din første sygedag (ved længere sygemelding). Det kaldes en sygefraværssamtale, og formålet er at få klarlagt, hvordan og hvornår du forventer at vende tilbage til jobbet.

120 dages-reglen

Hvis du er funktionær, gælder funktionærloven, som siger, at din arbejdsgiver kan opsige dig med forkortet varsel (løbende måned + en kalendermåned), hvis du har været syg i 120 dage inden for en periode på 12 måneder. Det vil sige, at du mister dit anciennitetsmæssige varsel.

Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt, før din arbejdsgiver kan benytte sig af 120 sygedage-reglen:

  • 120 sygedage-reglen skal fremgå af din kontrakt eller anden skriftlig kommunikation mellem dig og din arbejdsgiver
  • Du skal have modtaget løn under din sygdom. Bemærk, at sygdom på helligdage, ferie- og fridage som udgangspunkt også tæller med i opgørelsen af de 120 sygedage. Fravær i forbindelse med graviditet tæller ikke med
  • Du skal stadig være sygemeldt på det tidspunkt, du bliver opsagt, og din arbejdsgiver skal opsige dig umiddelbart efter, de 120 dage er overskredet.

Hvis du ikke er funktionær, eller du af anden årsag ikke får din sædvanlige løn under din sygdom, kan du ansøge om sygedagpenge ved kommunen.

specielt for selvstændige

Hvis du er selvstændig har du mulighed for at søge om sygedagpenge i perioder, hvor du ikke kan arbejde, fordi du er syg. Den højeste sygedagpengesats svarer til satsen for almindelige arbejdsløshedsdagpenge. Det er kommunen, der vurderer, om du som selvstændig opfylder betingelserne for at få sygedagpenge. Du skal anmelde sygdom elektronisk gennem NemRefusion senest otte dage fra din første sygedag.

Som udgangspunkt kan du først få sygedagpenge som selvstændig efter 14 dage. Du kan dog tegne en sygedagpengeforsikring, der sikrer dig mod økonomisk tab i forbindelse med sygdom. Med en sådan forsikring, får du minimumssatsen for dagpenge i hele din sygdomsperiode.

Hvis du har medarbejdere, kan du også tegne forsikring for dem (hhv. forsikring for selvstændige erhvervsdrivende (egen sygdom) og private arbejdsgivere (ansattes sygdom).

Kontakt din kommune, hvis du vil søge sygedagpenge.

Se mere på Virk.dk

specielt for ledige

Som ledig har du som hovedregel ret til sygedagpenge fra din første sygdomsdag, hvis du ikke kan arbejde, enten pga. sygdom eller en skade. Det er normalt din a-kasse, der skal udbetale sygedagpenge for de første 14 kalenderdage af din sygdomsperiode. Derefter overtager kommunen udbetaling af sygedagpengene.

endnu ikke medlem?

bliv medlem