Få en god MUS-samtale med disse 7 tips

Om du er en ny fisk på arbejdsmarkedet eller en gammel haj, så har du nok stødt på ordet MUS (medarbejderudviklingssamtale). Du ved måske, at du på et tidspunkt i løbet af året skal sidde foran din leder og fortælle ham eller hende om din trivsel på arbejdspladsen, dine ønsker for din egen udvikling og om din motivation. Men hvordan griber du lige samtalen an? I denne artikel har vi samlet 5 tips til hvordan du kan målrette og formidle dine ønsker til lederen.

Hvad er en MUS-samtale?

MUS er en samtale mellem dig og din leder, som drejer sig om din trivsel på arbejdspladsen og om din personlige udvikling. Det er typisk en årlig samtale, hvor du styrer slagets gang. Formålet med MUS er at se tilbage på dine præstationer, udfordringer m.v. og planlægge dine personlige udviklingsmuligheder.

 

Derfor er MUS-samtalen vigtig for dig som ansat

Kort sagt giver MUS-samtalen dig mulighed for at tale med din leder om dine forventninger, dine mål og hvad der motiverer dig. Måske ønsker du mere ansvar? Måske ønsker du at prøve noget nyt? Du kan til MUS-samtalen fokusere 100 procent på din personlige udvikling og trivsel - og derfor er MUS-samtalen vigtig for dig.

Er du leder? Læs mere om, hvordan du skaber medarbejdertrivsel

 

Er medarbejderudviklingssamtalen lovpligtig?

MUS-samtalen er ikke lovpligtig. Dog har offentlig ansatte krav på en årlig MUS gennem gældende overenskomster. På private arbejdspladser er det op til den enkelte virksomhed at afgøre, om der afholdes MUS eller ej. De fleste private virksomheder vælger dog at afholde MUS eller eller tilsvarende samtaler, da det er et vigtigt værktøj til at fremme medarbejdertilfredshed og trivsel.

 

Sådan får du udbytte af din samtale

Du har fået en mødeindkaldelse fra din leder, og i mødeindkaldelsen står der: MUS afholdes om et par uger. Hvad kan du gøre i ugerne op til samtalen? 

 

1. Tip: Tag det alvorligt

Nogle steder bliver der grinet lidt i krogene af MUS. Eller sukket dybt. Flere oplever, at der bliver talt om udvikling i flotte vendinger, men når samtalen er slut, er alt ved det gamle. Første skridt til at få noget ud af samtalen er at tage den alvorligt.

Gå ind i MUS-forløbet med den holdning, at du vil forlade samtalen med udsigten til et bedre, mere tilfredsstillende job.

 

2. Tip: God forberedelse inden MUS

Hvad enten din leder har udleveret materiale, dagsorden eller blot indkaldt dig, så sørg for at forberede dig til samtalen. 

Måske er det nok at lade dig guide igennem trinene i lederens materiale. Måske må du selv tage tyren ved hornene.

Det kan fx kræve, at du finder enten din jobbeskrivelse eller dokumenter fra sidste MUS frem og kigger på, hvor godt du har klaret dig på de områder, der er berørt. Prøv at gør det systematisk: Hvor har du virkelig ydet og præsteret? Hvor synes du selv, du kan udvikle dig?

Nogle af MUS-samtalens essentielle samtaleemner:

 • Hvordan er det gået siden sidste MUS?
 • Trives du godt på arbejde?
 • Hvad gør dig glad på arbejde?
 • Hvilke opgaver kan du godt lide at lave?
 • Er der noget, du ønsker at blive bedre til?
 • Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde videre med?
 • Hvad kunne du ikke tænke dig at arbejde videre med?
 • Hvordan ser du din fremtid? Fremtidige opgaver?
 • Har du brug for at styrke nogle af dine kompetencer? 
 • Hvad motiverer og demotiverer dig?
 • Har du brug for noget for at gøre dit arbejde bedre?

 

3. Tip: Lav en liste over dine præstationer

I forlængelse af ovenstående kan det være en god idé at synliggøre dit arbejde for dig selv (og din leder). Vi anbefaler, at du skriver alle dine præstationer ned, så du har et overblik over, hvad du selv har udrettet det sidste år. Til samtalen kan du nævne de vigtigste præstationer, så din leder er opmærksom på, at du er vigtig for virksomheden.

 

4. Tip: Nævn, hvad der frustrerer dig

Det er vigtigt, at du også husker at nævne, hvad der frustrerer dig eller hvad du har udfordringer med på arbejde. Til MUS samtalen kan du spørge om hjælp til at tackle dem.

Du bruger, ligesom alle andre, størstedelen af din tid på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at du trives. Frustrationer og udfordringer kan resultere i dårlig trivsel på arbejdet. Derfor er det vigtigt at snakke om dem. 

Brug MUS-samtalen til at få afklaret med din leder, hvad det er, du præcis har brug for hjælp til.

 

5. Tip: Vær strategisk i dine ønsker

Hvis du har ting, du gerne vil – fx uddannelse, trin op ad karrierestigen, nye opgaver eller mere ansvar – så husk at tænke det ind i den konkrete sammenhæng. Det er væsentligt nemmere at opnå udvikling, hvis det passer ind i din chefs, din afdelings eller hele virksomhedens mål og ambitioner.

Vær gerne grundig og systematisk. Hvis du kan vise, at de ting, du gerne vil, giver konkret værdi for virksomheden, er det sværere at afvise dem. Husk også at lytte. Og er du ikke ligefrem jysk mester i virksomhedens strategi, så spørg din chef eller en kollega om det, du ikke ved nok om, på forhånd. Så du ikke rammer helt forbi skiven.

Måske får du ikke frit valg på alle hylder. Eller rettere: Stort set ingen får frit valg på alle hylder.

Lav derfor en kort prioriteret liste over dine ønsker og start med det, du helst vil. Hvis ikke chefen står klar til at opfylde dine hedeste drømme om et bedre arbejdsliv, så ryk ned ad listen til næste punkt.

6. Tip: Lav klare aftaler og følg op med din leder

Din leder bør have styr på at lave klare aftaler. Men måske har han eller hun det ikke. Så bliver det din egen opgave, om din MUS skal være ligegyldig eller givtig. Sørg for, at I har aftalt præcis, hvad der skal ske og meget gerne også hvornår.

MUS behøver ikke kun være en årlig samtale. Man kan fint bede om at få opfølgende samtaler løbende. Hvis du (og din leder) ikke når de mål, I har aftalt, eller ikke får sat de ting i værk, I blev enige om, så find ud af hvorfor. Og gå derefter konstruktivt ind i at finde en løsning. Men pas på med at acceptere, at ”nå, men det må vi lige se at få fulgt op på.” For uden klare aftaler bliver det sjældent til noget i de travle hverdage.

Print gerne relevante dokumenter ud – fx aftaler fra din tidligere MUS – og medbring dem til samtalen, så I kan evaluere på dem. Din leder bør gøre det samme.

 

7. Tip: Vær positiv

Det er ikke sikkert, at du er super begejstret for din chef. Og det er ikke sikkert, at din chef er super begejstret for dig. Men trods en lidt blandet kemi kan ansættelsesforholdet godt være frugtbart alligevel. Og under alle omstændigheder må målet være, at det bliver så godt som muligt.

Selvom der er stridspunkter, er det sjældent nogen god idé at gøre en MUS til en slagmark, hvor alle negative følelser får frit løb. Vær positiv og konstruktiv, også selvom ikke alt går i din retning. Hvis man forlader MUS med alt for negative vibrationer, kan det være svært at ændre noget til det bedre.

 

Husk: MUS-samtalen er ikke en lønforhandling

Til en MUS skal I frit kunne tale om hvordan du præsterer. Din leder skal kunne rose dig uden at forpligte sig på at give dig mere i løn. Og du skal kunne tale frit om, hvad du gerne vil gøre bedre uden at stå dårligt i lønforhandlingen. Derfor er det sjældent nogen god idé at slå MUS- og lønsamtaler sammen. Så undgå det, hvis du overhovedet kan.

 

Få hjælp til samtalen af Ase

Som medlem af fagforeningen Ase Lønmodtager kan du få hjælp og vejledning til din MUS-samtale. Hvis du ikke er medlem, kan du læse mere om fordelene og melde dig ind her.

Er du arbejdsgiver? Sådan gør MUS dine medarbejdere mere værd

Selvom det kræver tid og kræfter at afholde MUS, kan det sjældent betale sig at droppe de årlige samtaler. Med en ordentlig forberedelse belønnes anstrengelserne nemlig af mange fordele. Læs om fordelene her og tag de første skridt til at gøre MUS til en succes.

Hvilke gevinster giver MUS for arbejdsgiveren?

Hvis ellers det gribes klogt an, er der masser af gevinster at hente. Nogle af dem er, at …

 • Du lærer dine medarbejdere bedre at kende. Fx hvad der motiverer og demotiverer dem. Dermed er du allerede et skridt tættere på, at de får mere fra hånden
 • Du får medarbejdernes feedback på, hvordan de oplever at være i virksomheden. Dermed kan du tage eventuelle problemer i opløbet. Og måske skrue op for det, de godt kan lide
 • Du får feedback på din ledelsesstil og jeres samarbejde generelt
 • Du kan selv give feedback og derpå lægge planer for forbedringer
 • Du kan styrke sammenhængen mellem medarbejdernes kompetencer og virksomhedens behov. Måske skal der videreuddannes – og måske har medarbejderne kompetencer, du ikke kender til

Hvad kan du spørge ind til under MUS-samtalen?

Rammerne for, hvad der kan berøres til MUS, er vide. Her er en række idéer:

 • Medarbejderens kompetencer og i hvor høj grad han/hun har mulighed for (og ønsker) at sætte dem i spil
 • Medarbejderens ønsker til læring og udvikling
 • Hvad der motiverer medarbejderen – og om der er opgaver, medarbejderen ønsker flere eller færre af
 • Medarbejderens trivsel på arbejdspladsen – og om medarbejderen oplever god balance mellem job og fritid
 • Hvordan medarbejderen oplever samspil og samarbejde i afdelingen, i teamet og med ledelsen
 • Om medarbejderen har forslag til forbedringer – fx forbedringer af arbejdsgange og arbejdsprocesser
 • Om medarbejderens syn på egen performance og evnen til at levere på de krav, der stilles

Hvad kan du selv byde ind med?

MUS handler både om medarbejderens syn på sagen og dit syn på tingene som leder. Ofte er noget af det vigtigste for ledere at kunne:

 • Give konkret feedback på alt, hvad har relevans for medarbejderens ansættelse, fx:
  • Medarbejderens måde at omgås kolleger, kunder, ledelse mfl.
  • På medarbejderens performance
  • Medarbejderens generelle adfærd
 • Følge op på sidste MUS (medarbejderen bør også selv være forberedt på dette)

Indgåelse af aftaler

I forbindelse med MUS bør du og din medarbejder indgå skriftlige aftaler om, hvad I i fællesskab er blevet enige om at tage fat på. Det kan være alt fra omgangstonen og arbejdsindsatsen til konkrete opgaver, uddannelser osv. Så længe aftalerne indgås i fælles forståelse, er rammerne vide.

Dernæst er det vigtigt, at du følger op på aftalerne. Medarbejderen skal forstå, at aftalerne gælder, og det samme skal du naturligvis som leder.

Husk også at få styr på hvem der er ansvarlig for hvad samt på deadlines for udførelsen. 

Der bør tillige følges op på det MUS-skema, der blev udfyldt ved forrige MUS-samtale og evalueres på de aftaler, der blev indgået dengang. Medbring evt. relevante dokumenter i print.