Har tidligere medarbejdere krav på en anbefaling?

08.03.2017
Hvordan er reglerne om anbefalinger til tidligere ansatte?

SPØRGSMÅL:
Min tidligere medarbejder, som har fratrådt sin stilling, har udbedt sig en anbefaling. Mit spørgsmål er derfor, hvordan reglerne er om anbefalinger til tidligere ansatte. Har medarbejdere krav på en anbefaling? Og hvordan skal anbefalingen udarbejdes?

SVAR:
Som arbejdsgiver kan du som udgangspunkt selv vælge, om du vil udarbejde en anbefaling til din medarbejder eller ej. 

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være regler om krav til anbefalinger i overenskomster.

Når du går i gang med at lave en anbefaling, skal du forsøge at sætte dig i den kommende arbejdsgivers sted og tænke på, hvilke oplysninger du selv ønsker at vide, hvis det var dig, der skulle læse anbefalingen.

En anbefaling indeholder oftest:

  • Arbejdsgivers navn og adresse
  • Dato
  • Medarbejderens navn
  • Titel på stillingen
  • I hvilken periode medarbejderen har været ansat samt timeantal (fuldtid/deltid/timeantal)
  • Hvilke arbejdsopgaver medarbejderen har varetaget
  • Årsag til at medarbejderen stopper i virksomheden – det kunne fx være medarbejderen selv, som har sagt op, er opsagt pga. besparelser, lukning af afdeling, konkurs m.v.

Derudover indeholder en anbefaling en beskrivelse af medarbejderens personlige og faglige kompetencer på arbejdet set fra dit synspunkt. Hvordan har medarbejderen udført sine opgaver, hvad er kendetegnet ved medarbejderen – både fagligt og personligt?

Du kan vælge at lave en samlet konklusion ved at skrive sætninger som fx ”De bedste anbefalinger..”, ”Vi kan klart anbefale..”, ”Vi ønsker alt held og lykke fremover” etc.

Derudover kan du vælge at stille dig selv til rådighed ved yderligere spørgsmål ved fx at skrive ”Jeg videregiver mine bedste anbefalinger og står naturligvis til rådighed ved yderligere spørgsmål”.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke må videregive personfølsomme oplysninger om medarbejderen, og at det kan være en dårlig idé at skrive en positiv anbefaling, hvis det er en medarbejder, du har afskediget, fordi du var utilfreds med ham/hende.

Hvis medarbejderen senere rejser krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse, kan du få svært ved at bevise, at afskedigelsen var saglig.

Hvis du ikke ønsker at udarbejde en anbefaling til medarbejderen, kan du alternativt vælge at give medarbejderen en bekræftelse på ansættelsen. Denne bekræftelse indeholder typisk blot de praktiske informationer om ansættelsesforholdet som beskrevet i de ovenstående punkter.

Har du spørgsmål til udarbejdelse af en anbefaling, er du velkommen til at kontakte Ase Selvstændig på 7013 7013.