Nyt indkomstkrav påvirker 2-årskravet

02.02.2019

Nye regler på dagpengeområdet for selvstændigt erhvervsdrivende smitter af på efterlønsområdet. Du skal nu være ekstra opmærksom på hvornår og hvordan du opfylder 2-årskravet, som er din adgangsbillet til at få maksimum efterløn uden modregning af pension.

Med dit efterlønsbevis i hånden er du sikret efterløn så længe du opfylder kravene for at få dagpenge.

Går du på efterløn så snart du kan, eller før du har arbejdet to år ud over det tidspunkt du fik dit efterlønsbevis, kan du få op til 91 procent af den maksimale efterlønssats. Procentsatsen afhænger dog af din indtægt. Desuden er der risiko for at din pension bliver modregnet (efter særlige regler).

Rigtig mange vælger derfor at gå efter det såkaldte 2-årskrav. For at opfylde dette skal du fortsætte med at arbejde mindst to år ud over den dag dit efterlønsbevis er gældende fra. I løbet af de to år skal du arbejde hvad der i sidste ende svarer til – eller kan omregnes til - 3.120 arbejdstimer. Gør du det, åbner det i princippet døren for at få den højest mulige efterlønssats (100 procent), og du undgår at din pension modregnes. Denne ordning er opfundet for at skabe incitament til at blive på arbejdsmarkedet lidt længere – for dem der kan og vil.

Du skal honorere et indkomstkrav for at opfylde 2-årskravet
Arbejder du på at opfylde 2-årskravet, gælder der forskellige regler for arbejde udført henholdsvis før og efter den 1. oktober 2018.

Arbejde du har lagt i din egen virksomhed, hvad enten det er en enkeltmandsvirksomhed eller et selskab, indgår i regnskabet for at opfylde 2-årskravet. For arbejde udført før 1. oktober 2018 er metoden at vi som din a-kasse vurderer, om du har drevet selvstændig virksomhed i ”væsentligt omfang”. ”Væsentligt omfang” svarer til 30 timers arbejde om ugen (3.120 timer på to år).

Arbejde du har lagt i din egen virksomhed efter 1. oktober 2018, skal vi til gengæld opgøre på baggrund af din reelle indkomst. Din indkomst fra din virksomhed omregnes til arbejdstimer med en omregningsfaktor på 121,19 kr. (2019-tal). Har du således en indkomst på 233.376 kr. i 2019 (og 228.348 kr. i 2018), optjener du det maksimale antal timer du kan pr. år (1.924).

Udbetaling med forsinkelse
En konsekvens af det nye indkomstkrav er at man som selvstændigt erhvervsdrivende først kan dokumentere sit overskud (og dermed sin indkomst) når man får den endelige årsopgørelse fra Skattestyrelsen. Og det får man først 1. juli i året efter indkomsten er tjent. Derfor kan du risikere at opleve at du i første omgang ser ud til ikke at leve op til 2-årskravet. En situation som gør at vi først pr. efterbevilling kan udbetale dig det (fulde) efterlønsbidrag, du egentlig er berettiget til.

Tjek hvad de nye regler betyder i forhold til udbetaling af skattefri præmie.

Lone Jensen bliver efterbetalt

Eksempel
Selvstændig grafiker Lone Jensen fik sit efterlønsbevis 1. august 2017. Hun vil på efterløn 1. august 2019, fordi hun tidsmæssigt opfylder 2-årskravet denne dag.

Opgørelsen af 2-årskravet er indkomstbaseret i perioden efter 1. oktober 2018. Men da Lone Jensen først får sin sidste, relevante årsopgørelse i juli 2020, udbetaler Ase efter reglerne efterløn fra 1. august 2019 som om Lone ikke opfylder 2-årskravet. Så foreløbigt må Lone nøjes med 91 procent af efterlønssatsen, og hendes pensionsudbetaling modregnes.

Men når årsopgørelsen foreligger 1. juli 2020, opgør Ase 2-årskravet endeligt. Da Lone Jensen nu har dokumentation fra Skattestyrelsen og opfylder indkomstkravet, regulerer og efterbetaler Ase den efterløn, som hun har til gode fra perioden fra 1. august 2019 - 30. juni 2020.

Læs mere om reglerne
Reglerne er udtømmende beskrevet i vores Værd at vide om efterløn – for dig, der er født før 1956.