Sådan beregnes efterlønnen nu

23.05.2019

Nye regler på dagpengeområdet for selvstændigt erhvervsdrivende smitter af på efterlønsområdet og har indflydelse på hvad der ligger til grund for beregningen af din efterløn.

Der er to helt centrale, nye regler at forstå og leve op til, når det gælder om at få ret til et efterlønsbevis (og dermed efterløn), når man som dig indbetaler til efterløn: Den ene regel er ”indkomstkravet”, den anden er ”hvordan din efterlønssats beregnes”.

Først skal du leve op til ”indkomstkravet”
Helt grundlæggende skal du opfylde et indkomstkrav på 233.376 kr. (2019-tal) for at få ret til et efterlønsbevis og dermed efterløn. Dette beløb skal du totalt have optjent inden for de tre år der går umiddelbart forud for den dag, du når efterlønsalderen og kan få dit efterlønsbevis i hånden.

Hvad tæller med i ”indkomstkravet”?
Har du en enkeltmandsvirksomhed, finder du dine årsindkomster i rubrik 111 på dine årsopgørelser fra Skattestyrelsen. Driver du din virksomhed i selskabsform, kan du både tælle lønnen, som du har givet dig selv, samt overskuddet, med.

Har du sideløbende haft lønmodtagerarbejde over de tre år, kan du desuden tælle denne indkomst med for at opfylde ”indkomstkravet”.

Husk at årsopgørelsen kommer med forsinkelse
Der er en mulig hage for selvstændigt erhvervsdrivende der forventer at gå på efterløn: Din indkomst kan først anvendes til at opfylde indkomstkravet, når den endelige årsopgørelse foreligger – og det er som bekendt først 1. juli året efter indkomståret. Hvis dine årsindkomster ligger jævnt, er det typisk uproblematisk. Men har du haft nogle sløje år for så inden for det sidste år at have skudt papegøjen, skal du være opmærksom på at de sidste indtægter ikke kan tælle med. På grund af årsopgørelsens forsinkelse.

Næste skridt: Beregning af din efterlønssats
Når du har sat flueben ved ”indkomstkravet”, er næste skridt at grundlaget for at beregne din efterlønssats skal dokumenteres. Det sker også på baggrund af din indkomst – i form af overskud af virksomhed samt lønindtægter (samme principper som ved ”indkomstkravet”).

Imidlertid tager grundlaget for satsberegningen kun udgangspunkt i de 12 bedste måneder ud af de sidste 24 måneder forud for den dag, du faktisk går på efterløn. En måneds indkomst i en selvstændig virksomhed findes simpelthen ved at dele den årlige indkomst, som fremgår af årsopgørelsen, med 12.

Der er en lille tvist til denne regel, nemlig satsgarantien

Husk igen! Årsopgørelsen kommer med forsinkelse…
Da endelige årsopgørelser altid kommer med et halvt års forsinkelse, vil dine sidste mellem 6 og helt op til 17 arbejdsmåneder i praksis ikke kunne bruges som grundlag for satsberegningen. Derfor er det ikke helt ligegyldigt hvilket tidspunkt på året du vælger at gå på efterløn – især ikke hvis din indtægt har svinget meget.

Vi anbefaler dig til enhver tid at kontakte os når din efterlønstid nærmer sig, så vi kan vejlede dig individuelt og helt præcist. Vi sidder klar på tlf. 7013 7013.

Sådan finder Hansen grundlaget for sin satsberegning

Selvstændig Hansen har den rigtige alder og ønsker at gå på efterløn den 1. september 2019. Han har af gode grunde ikke sin årsopgørelse for 2019 endnu. Han må derfor tilbage til sine årsopgørelser for ikke blot 2018, men også 2017 for at beregne sin efterlønssats. I 2017 havde Hansen 200.000 kr. i overskud, i 2018 blev det til 300.000 kr. Da de 12 måneder i 2018 er de bedste rent indkomstmæssigt, er det disse måneder, der lægges til grund for satsberegningen.

Hvad nu hvis…
Hvis Hansens bedste år omvendt havde været 2017, og 2018 havde været elendigt, ville det ideelle for Hansen være at kunne bruge 2017 som grundlag for beregningen. Men han ville kun kunne anvende de sidste fire måneder af 2017 (og altså 8 måneder fra 2018) til satsberegningen. For hans satsberegningsperiode går fra 1. september 2017 til 31. august 2019, nemlig 24 måneder umiddelbart op til overgangen til efterløn.


Læs også vores artikler:

Hvad er den maksimale efterlønssats – for dig født senest 30. juni 1959

Hvad skal der til for at du kan få skattefri præmie – for dig født senest 30. juni 1959

Hvad er den maksimale efterlønssats – for dig født 1. juli 1959 eller senere 

Læs mere om reglerne
Reglerne om efterløn er udtømmende beskrevet i vores Værd at vide om efterløn – for dig, der er født efter 1955.