Tips til din MUS

07.09.2021

Den årlige medarbejderudviklingssamtale – MUS – kan være det rene spild af tid. Men den kan også være en effektiv vej til et bedre job. Vi guider dig her til at få det bedste ud af samtalen.

Udarbejdet af Ase Lønmodtager

1: Tag det alvorligt

Nogle steder bliver der grinet lidt i krogene af MUS. Eller sukket dybt. Flere oplever, at der bliver talt om udvikling i flotte vendinger, men når samtalen er slut, er alt ved det gamle. Første skridt til at få noget ud af samtalen er at tage den alvorligt.

Gå ind i MUS-forløbet med den holdning, at du vil forlade samtalen med udsigten til et bedre, mere tilfredsstillende job.

2: Forbered dig grundigt

Hvad enten din chef har udleveret materiale, dagsorden eller blot indkaldt dig, så sørg for at forberede dig til samtalen. Måske er det nok blot at lade dig guide igennem trinene i chefens materiale. Måske må du selv tage tyren ved hornene.

Det kan fx kræve, at du finder enten din jobbeskrivelse eller dokumenterne fra sidste MUS frem og kigger på, hvor godt du har klaret dig på de områder, der er berørt. Gør det systematisk: Hvor har du virkelig ydet og præsteret? Hvor synes du selv, du kan udvikle dig?

3: Det er ikke bare dig, dig, dig …

Hvis du har ting, du gerne vil – fx uddannelse, trin op ad karrierestigen, nye opgaver eller mere ansvar – så husk at tænke det ind i den konkrete sammenhæng. Det er væsentligt nemmere at opnå udvikling, hvis det passer ind i din chefs, din afdelings eller hele virksomhedens mål og ambitioner.

Vær gerne grundig og systematisk. Hvis du kan vise, at de ting, du gerne vil, giver konkret værdi for virksomheden, er det sværere at afvise dem. Husk også at lytte. Og er du ikke ligefrem jysk mester i virksomhedens strategi, så spørg din chef eller en kollega om det, du ikke ved nok om, på forhånd. Så du ikke rammer helt forbi skiven.

4: Prioriter dine ønsker

Måske får du ikke frit valg på alle hylder. Eller rettere: Stort set ingen får frit valg på alle hylder.

Lav derfor en kort prioriteret liste over dine ønsker og start med det, du helst vil. Hvis ikke chefen står klar til at opfylde dine hedeste drømme om et bedre arbejdsliv, så ryk ned ad listen til næste punkt.

5: Forberedelsen starter allerede når MUS slutter

Det er nemmere for medarbejdere, der klarer sig godt at få lov til både det ene og det andet. Det kan derfor være lovlig sent at forberede sig til MUS, når chefen indkalder. For han eller hun har formentlig et godt blik for, hvor godt du klarer dit job.

Hvis du arbejder i den aftalte retning og leverer på de ønsker og krav, der stilles til dig, bliver det langt nemmere at få din vilje, når samtalen går i gang. Og så kan det sikkert også smitte positivt af på næste lønsamtale, hvis din virksomhed afholder sådan nogen.

6: Lav klare aftaler og følg op!

Din chef bør have helt styr på at lave klare aftaler. Men måske har han eller hun det ikke. Så bliver det din egen opgave, om din MUS skal være ligegyldig eller givtig. Sørg for, at I har aftalt præcis, hvad der skal ske og meget gerne også hvornår.

MUS behøver ikke kun være en årlig samtale. Man kan fint bede om at få opfølgende samtaler løbende. Hvis du (og din chef) ikke når de mål, I har aftalt, eller ikke får sat de ting i værk, I blev enige om, så find ud af hvorfor. Og gå derefter konstruktivt ind i at finde en løsning. Men pas på med at acceptere, at ”nå, men det må vi lige se at få fulgt op på.” For uden klare aftaler bliver det sjældent til noget i en travl hverdag.

Print gerne relevante dokumenter ud – fx aftaler fra din tidligere MUS – og medbring dem til samtalen, så I kan evaluere på dem. Din leder bør gøre det samme.

7: MUS er ikke lønforhandling

Til en MUS skal I frit kunne tale om hvordan du præsterer. Din leder skal kunne rose dig uden at forpligte sig på at give dig mere i løn. Og du skal kunne tale frit om, hvad du gerne vil gøre bedre uden at stå dårligt i lønforhandlingen. Derfor er det sjældent nogen god idé at slå MUS- og lønsamtaler sammen. Så undgå det, hvis du overhovedet kan.

8: Vær positiv

Det er ikke sikkert, at du er super begejstret for din chef. Og det er ikke sikkert, at din chef er super begejstret for dig. Men trods en lidt blandet kemi kan ansættelsesforholdet godt være frugtbart alligevel. Og under alle omstændigheder må målet være, at det bliver så godt som muligt.

Selvom der er stridspunkter, er det sjældent nogen god idé at gøre en MUS til en slagmark, hvor alle negative følelser får frit løb. Vær positiv og konstruktiv, også selvom ikke alt går i din retning. Hvis man forlader MUS med alt for negative vibrationer, kan det være svært at ændre noget til det bedre.

MUS – kort sagt

* MUS står for medarbejderudviklingssamtale
* I MUS evaluerer man året, der gik, og kigger frem mod året der kommer
* MUS er både til for medarbejderens og ledelsens skyld
* MUS handler typisk både om trivsel, performance og udvikling
* Det er almindeligt at afholde MUS – eller noget, der ligner – en gang om året
* De fleste anbefaler, at MUS og lønforhandling holdes adskilt