Udskyd din efterløn og opnå maksimal sats

23.05.2019

Når du rammer efterlønsalderen og opfylder kravene for at få efterløn, har du umiddelbart mulighed for at opnå 91 procent af den maksimale sats. Men du kan også opnå 100 procent – hvis du fortsætter med at arbejde noget længere.

Efterlønnen reguleres hvert år i takt med dagpengesatsen. I 2019 kan man således få op til 17.168 kr. brutto i efterløn pr. måned hvis man går på efterløn den dag man rammer sin efterlønsalder. Det er dog under forudsætning af at man opfylder både ”indkomstkravet” og over de seneste 24 måneder kan præstere 12 måneder med en indkomst på minimum 20.735 kr.

Du kan også opnå den absolut maksimale efterlønssats (100 procent) på 18.866 kr. brutto pr. måned (2019) – og optjene skattefri præmier. Men ikke hvis du går på efterløn første dag du har mulighed for det.

Hvad skal der til for at opnå den maksimale efterlønssats?
Afhængig af din fødselsdag og -år, kan du ved at arbejde videre efter du har ramt din efterlønsalder og fået dit efterlønsbevis, opnå den højest mulige efterlønssats. På lovgivningssprog hedder det ”udskydelsesreglen”, som du indfrier ved at arbejde videre således:

  • Du skal arbejde 2.340 timer på mindst halvandet år, hvis du er født i første halvår af 1956
  • Du skal arbejde 1.560 timer på mindst ét år, hvis du er født mellem 1. juli 1956 og 31. december 1958
  • Du skal arbejde 780 timer på mindst et halvt år, hvis du er født i første halvår af 1959

Sådan konverterer du selvstændigt arbejde til timer
Arbejde i selvstændig virksomhed bliver oversat til timer for at indfri ”udskydelsesreglen” på følgende måde: Har du en enkeltmandsvirksomhed, deles overskuddet fra din årsopgørelse ud på 12 måneder. Dog med et maksimum på 19.488 kr. pr. måned (2019-tal). Dette beløb omregnes til timer ved at dele med en faktor på 121,29 kr. (2019-tal). Det giver et maksimum på 160,33 timer pr. måned.

Har du selvstændig virksomhed i selskabsform, regner du på samme måde – blot er udgangspunktet selskabets overskud plus den løn du månedligt trækker ud til dig selv.

Udbetaling med forsinkelse
Som selvstændigt erhvervsdrivende kan du først dokumentere din årsindkomst, og dermed dine timer, når den endelige årsopgørelse foreligger den 1. juli året efter. Det kan betyde, at vi som din a-kasse indtil da må udbetale dig en lavere sats. Men selvfølgelig efterregulerer vi det, så snart årsopgørelsen kommer fra Skattestyrelsen.

Selvstændig Nielsen får maksimumsatsen
Selvstændig Nielsen er født 1. januar 1957 og kan overgå til efterløn med maksimumsatsen, hvis han udskyder sin efterløn i et år og har arbejdet 1.560 timer efter han fik sit efterlønsbevis i hånden (1. januar 2020). Han søger derfor efterløn 1. januar 2021. Men som selvstændig kan Nielsen ikke dokumentere, at han har haft 1.560 timer før han kan fremvise sin endelige årsopgørelse for 2020 et halvt år senere. Ase kan derfor kun udbetale efterløn med en sats på 91 procent indtil da. Dokumenterer Nielsen 1.560 timers arbejde, når årsopgørelsen foreligger, efterbetaler Ase den efterløn, som Nielsen har til gode op til de 100 procent.

Læs om sammenhængen mellem ”udskydelsesreglen” (dvs. hvordan du opnår maksimumsatsen på din efterløn ved at arbejde) og muligheden for at optjene skattefripræmier der kommer til udbetaling når du bliver folkepensionist.