Det betyder den nye ferielov for dine feriedagpenge

01.09.2020

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Det har betydning, for hvordan dage med feriedagpenge opgøres og for hvornår, du kan afholde ferie med feriedagpenge.

NB. Den nye ferielov er trådt i kraft 1. september 2020. Læs mere om din ret til feriedagpenge her.

Optjening af dage med feriedagpenge

Reglerne for optjening og afholdelse af feriedagpenge, følger principperne i ferieloven. Det vil sige at fra 1. september 2020, opgøres dine feriedagpenge månedsvis. Når du har fået udbetalt dagpenge og eller feriedagpenge for måneden, vil denne udbetaling danne grundlag for opgørelsen af dine feriedagpenge.

Hvis du for eksempel er ledig i september måned, opgøres antallet af feriedage ved udgangen af september måned.

Hvis du er fuld ledig og modtager dagpenge for hele måneden, optjener du 2,08 dage med feriedagpenge.

Hvis du derimod kun er ledig noget af måneden, optjenes dage med feriedagpenge forholdsmæssigt.

Når vi har udbetalt dine dagpenge for september måned, vil du på MitAse.dk kunne se hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent.

Afholdelse af dage med feriedagpenge

De dage der optjenes, kan tidligst afholdes måneden efter. Det vil sige, at de dage du optjener i september måned, kan tidligst afholdes fra den 1. oktober 2020.

Feriedagpenge optjenes med 2 decimaler, men der kan kun udbetales feriedagpenge for hele dage. De optjente dage med feriedagpenge afrundes efter de almindelige afrundingsregler.

Har du eksempelvis optjent 1,56 dag med feriedagpenge for september måned, kan du i oktober måned afholde 2 dage med feriedagpenge. Du har dermed ”lånt” 0,44 dag, som indgår i opgørelsen af den efterfølgende optjening af feriedagpenge. Det vil sige, at hvis du for oktober måned igen optjener 1,56 dag med feriedagpenge, vil du have 1,12 dag (1,56 – 0,44) hvilket betyder, at du kan afholde 1 dag med feriedagpenge.

Har du optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, skal disse dage være afholdt før du kan få udbetalt feriedagpenge.

Efterårsferien 2020

Ønsker du at holde ferie i efteråret 2020, skal du være opmærksom på, at du i oktober måned maksimalt kan have optjent 2,08 dage med feriedagpenge. Ønsker du at holde mere end 2 dage, kan du holde fri for egen regning. Hvis du efterfølgende optjener dage med feriedagpenge, kan du søge om dagene med tilbagevirkende kraft. Husk altid at give jobcenteret besked om hvornår du holder ferie. Jobcenteret skal have besked senest 14 dage før feriens første dag.

Sådan søger du om feriedagpenge

Feriedagpenge der er optjent fra 1. september 2020 kan søges på MitAse.dk fra den 1. oktober 2020.

Herefter kan du tidligst søge om dage med feriedagpenge 6 uger før feriens første dag.