Det betyder den nye ferielov for dine feriedagpenge

20.05.2020

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Det har betydning, for hvordan dage med feriedagpenge opgøres og for hvornår, du kan afholde ferie med feriedagpenge.

Reglerne for optjening og afholdelse af feriedagpenge, følger principperne i ferieloven. Det vil sige at fra 1. september 2020, opgøres dine feriedagpenge månedsvis. Når du har fået udbetalt dagpenge for måneden, vil denne udbetaling danne grundlag for opgørelsen af dine feriedagpenge.

Hvis du for eksempel er ledig i september måned, opgøres antallet af feriedage ved udgangen af september måned. De optjente dage med feriedagpenge, kan afholdes fra den 1. oktober.

Den periode hvor ferien optjenes løber fra den 1. september til den 31. august det efterfølgende år. Den periode hvor ferien kan afholdes løber fra den 1. september til den 31. december det efterfølgende år. Man optjener altså ferie i 12 måneder og har 16 måneder til at afholde ferien.

Der kan stadig optjene og afholde op til 25 dage med feriedagpenge. Har du optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, skal disse dage være afholdt før du kan få udbetalt feriedagpenge.