Efterløn

Efterløn er en mulighed for at forlade arbejdsmarkedet, før du når pensionsalderen. Der gælder forskellige regler for, hvornår du kan gå på efterløn, og hvor længe du kan få efterløn. Det kommer an på, hvornår du er født.

Er du født i 1956 eller senere, kan du læse brochuren "Den nye efterløn".

 

Er du født i 1955 eller før, gælder følgende

Som medlem af vores a-kasse kan du vælge at betale efterlønsbidrag og få ret til efterløn. Du kan få op til 223.596 kr. om året (2018-tal), hvis du går på efterløn. Hvis du udskyder eller undlader at gå på efterløn, kan du optjene en skattefri præmie på op til 53.664 kr. pr. år  (2018-tal).

 

Værd at vide

Spørgsmål og svar

Hvad er et efterlønsbevis?

Et efterlønsbevis er et officielt stykke papir, der giver dig en række fordele i forbindelse med efterløn. Nogle af fordelene er, at du ikke længere skal betale efterlønsbidrag, at du kan gå på efterløn, selvom du bliver syg, og at du kan få en satsgaranti. En satsgaranti sikrer, at din efterlønssats ikke bliver mindre end den sats, du havde ret til, da du fik dit efterlønsbevis.

Arbejder du på fuld tid i to år efter, du har fået dit efterløns-bevis, kan du opfylde 2-års-reglen, og det giver dig yderligere fordele.

Hvad er 2-års-reglen?

2-års-reglen er en regel, som gør efterlønsordningen mere attraktiv, hvis du venter med at gå på efterløn til minimum to år efter, du har fået dit efterlønsbevis. I de to år skal du have arbejdet i mindst 3.120 timer. Hvis du opfylder 2-årsreglen, er fordelene, at du:

  • kan få efterløn med op til den maksimale efterlønssats
  • får modregnet færre pensioner
  • har mulighed for at optjene skattefri præmie

Hvor meget bliver der modregnet for pensioner?

Pensioner kan blive modregnet i din efterløn. Det er som udgangspunkt værdien af dine pensionsopsparinger ved efterlønsalderen, der bestemmer, hvor stor reduktionen i din efterløn bliver. Det gælder også pensioner, som du venter med at få udbetalt. Der trækkes i de fleste tilfælde et beløb fra pensionerne, inden reduktionen i efterlønnen beregnes.

Hvis du ikke opfylder 2-års-reglen, vil alle dine pensions-opsparinger blive modregnet i efterlønnen. Opfylder du derimod 2-års-reglen, vil færre pensioner blive modregnet.

Må jeg arbejde som selvstændig, når jeg er på efterløn?

Ja. Du kan i visse tilfælde begynde selvstændig virksomhed på efterløn. Det skal bare være i et nærmere begrænset omfang og med forudgående tilladelse fra os.

Må jeg have frivilligt arbejde, når jeg er på efterløn?

Ja, som udgangspunkt har du mulighed for at arbejde ulønnet for frivillige organisationer, foreninger o.l., uden at arbejdet bliver modregnet i efterlønnen. Du skal altid give os besked om arbejdet.

Kan jeg tage til udlandet, når jeg er på efterløn?

Hvis du er på efterløn, kan du tage til et EU-land, Norge, Schweiz, Island, Lichtenstein, Grønland eller Færøerne så længe, du har lyst til. I andre lande end dem, der er nævnt her, må du højst opholde dig sammenlagt tre måneder i et kalenderår. Du skal altid give os besked, inden du tager af sted - uanset om du bosætter dig i udlandet eller ej.

Hvad er fortrydelsesordningen?

Kort fortalt er fortrydelsesordningen en mulighed for at komme tilbage på efterlønsordningen, hvis du tidligere har fravalgt den. Om du kan benytte fortrydelsesordningen eller ej, afhænger af flere ting, bl.a. hvor længe du har været a-kassemedlem.

Er der noget, jeg skal være opmærksom på, hvis jeg er ledig, før jeg skal på efterløn?

Ja, der gælder særlige regler, hvis du er ledig, når du vil på efterløn. Under alle omstændigheder kan du dog tidligst få efterløn fra den dag, vi modtager din ansøgning. Det gælder også, selvom du har fået et efterlønsbevis.

Hvor længe får jeg efterløn?

Du får efterløn til udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen.