Hvordan forholder jeg mig i opsigelsesperioden?

Hvis du bliver fyret / opsagt fra dit job, og du ikke er blevet fritstillet, skal du stadig stå til rådighed for din arbejdsplads. Men skal du aflevere din telefon og computer, må du søge nyt job I opsigelsesperioden, og hvordan er det nu lige med firmabilen? Læs mere her.

specielt for dig i job

Hvilke ændringer medfører en opsigelse for mig i opsigelsesperioden?

Som udgangspunkt har du de samme pligter og rettigheder i opsigelsesperioden som i den øvrige ansættelsesperiode. Du har fortsat ret til løn og løntillæg, frynsegoder mv. Du skal desuden fortsat arbejde i din normale stilling, men du må finde dig i større ændringer eller omlægninger af arbejdsopgaverne.

Du vil også kunne blive suspenderet* eller fritstillet** i opsigelsesperioden, uden at din arbejdsgiver på den måde misligholder dit ansættelsesforhold.

*Suspenderet: Du skal ikke møde på arbejde i virksomheden, men du skal stå til rådighed for din arbejdsgiver. Suspension kaldes også af og til tjenestefritagelse.

**Fritstillet: En tilkendegivelse fra din arbejdsgiver om, at du ikke har pligt til at arbejde for ham/hende i din opsigelsesperiode)

Fri til at tage til jobsamtale i arbejdstiden

Hvis du er funktionær og er blevet opsagt, har du en særlig ret til at få fri fra dit arbejde med henblik på at søge et nyt job. Det betyder f.eks., at du kan få fri til at gå til en jobsamtale.

Skal jeg levere min mobil og/eller computer tilbage i opsigelsesperioden?

Hvis du har fået udleveret en mobiltelefon og/eller en computer fra dit arbejde, har din arbejdsgiver som udgangspunkt først krav på at få det retur, når du stopper på jobbet og altså ikke allerede, når du bliver opsagt. (I modsætning til, hvis du bliver bortvist – her skal du levere alt tilbage til arbejdspladsen øjeblikkeligt).

Hvis du bliver fritstillet, og du kun bruger din computer/mobiltelefon i forbindelse med dit arbejde, kan din arbejdsgiver dog kræve, at de bliver afleveret. Det samme gælder, hvis I indgår en aftale om, at du modtager en kompensation for tilbageleveringen – også selv om du har ret til at bruge computeren/mobiltelefonen privat.

Har min arbejdsgiver krav på, at jeg leverer min firmabil tilbage i opsigelsesperioden?

Som udgangspunkt fortsætter retten til ”frynsegoder” eller løntillæg i opsigelsesperioden (ligesom retten til fortsat at modtage løn). Det gælder også en eventuel firmabil, som du derfor normalt har ret til at beholde, indtil du fratræder.

Hvis du bliver fritstillet, kan din arbejdsgiver i visse tilfælde (ikke mindst, hvor det står i din ansættelsesaftale) kræve, at du afleverer firmabilen mod at få en kompensation i opsigelsesperioden for den skattemæssige værdi af fri bil.

Må jeg få et nyt job, før min opsigelsesfrist udløber?

Du kan kun begynde i et nyt job i din opsigelsesperiode, hvis du er blevet fritstillet og/eller under suspension.

Hvis du er blevet suspenderet, skal du fortsat stå til rådighed for din arbejdsgiver, så du må kun begynde på et nyt job efter særlig aftale med din arbejdsgiver. Du skal ikke modregne lønnen fra dit nye job fra lønnen i opsigelsesperioden.

Hvis du er blevet fritstillet og får et nyt arbejde i fritstillingsperioden, kan din arbejdsgiver i visse tilfælde modregne din nye løn. Hvis du er funktionær, og har tre måneders opsigelsesvarsel eller mere, har du dog som minimum krav på tre måneders løn, også selv om du har fået et nyt job. Dette gælder dog ikke, hvis det er dig, der har ønsket at blive fritstillet. Hvis fritstillingsperioden er længere end tre måneder, kan arbejdsgiveren modregne lønnen for evt. nyt arbejde i den sidste del af fritstillingsperioden.

Bemærk, at du ikke må begynde i et konkurrerende job i din opsigelsesperiode. Det kommer i konflikt med din loyalitetspligt. Hvis du gerne vil begynde i et konkurrerende stilling, bliver du nødt til at kontraopsige din stilling, og så bortfalder dit lønkrav ved udløbet af dit opsigelsesvarsel (typisk en måned).

specielt for selvstændige

Som selvstændig bliver du ikke opsagt på samme måde som en lønmodtager. Der er derfor ikke noget særligt, du skal være særligt opmærksom på i forhold til din arbejdssituation i den forbindelse.

specielt for ledige

Som ledig kan du ikke blive opsagt. Der er derfor ikke noget særligt, du skal være særligt opmærksom på i denne forbindelse.

endnu ikke medlem?

bliv medlem