Hvordan forholder jeg mig i opsigelsesperioden?

Hvis du bliver fyret / opsagt fra dit job, og du ikke er blevet fritstillet, skal du stadig stå til rådighed for din arbejdsplads. Men skal du aflevere din telefon og computer, må du søge nyt job I opsigelsesperioden, og hvordan er det nu lige med firmabilen? Læs mere her.

Hvilke ændringer medfører en opsigelse under opsigelsesperioden?

Som udgangspunkt har man de samme pligter og rettigheder i opsigelsesperioden, som man har haft i den øvrige ansættelsesperiode. Man har fortsat ret til løn og løntillæg, frynsegoder mv. Man skal desuden fortsat arbejde i ens normale stilling, men man må acceptere, at der kan ske ændringer i ens arbejdsopgaver og stillinger under en opsigelsesperiode.

Man vil kunne blive suspenderet* eller fritstillet** i opsigelsesperioden, uden at arbejdsgiver misligholder ansættelsesforholdet.

 

*Suspenderet: Man skal ikke møde på arbejde i virksomheden, men man skal stå til rådighed for arbejdsgiveren. Suspension kaldes også tjenestefritagelse.

**Fritstillet: En tilkendegivelse fra arbejdsgiveren om, at man ikke har pligt til at arbejde for vedkommende i opsigelsesperioden.

Fri til at tage til jobsamtale i arbejdstiden

Hvis man er funktionær og er blevet opsagt, har man en særlig ret til frihed fra arbejde, hvis det er med henblik på at søge nyt job. Det betyder f.eks., at man kan få fri til at gå til en jobsamtale, hvis jobsamtalen ikke kan flyttes til et tidspunkt uden for ens arbejdstid. Retten er betinget af, at man har forsøgt at placere samtalen uden for ens sædvanlige arbejdstid.

Aflevere mobil og/eller computer tilbage i opsigelsesperioden

Hvis man har mobiltelefon og/eller en computer fra ens arbejde, har arbejdsgiveren som udgangspunkt først krav på at få det retur, når man endeligt fratræder - og altså ikke fra tidspunktet, hvor man opsiges. (I modsætning til en bortvisningssituation, hvor man skal alt tilbage til arbejdspladsen øjeblikkeligt).

Hvis man fritstilles, og man kun bruger computer/mobiltelefon i forbindelse med ens arbejde, kan arbejdsgiver kræve, at disse afleveret. Det samme gælder, hvis der er aftale om, at man modtager en skattemæssig kompensation for tilbageleveringen – også selv om man ret til at bruge computeren/mobiltelefonen privat.

Aflevere firmabil tilbage i opsigelsesperioden

Som udgangspunkt fortsætter retten til ”frynsegoder” eller løntillæg i opsigelsesperioden (ligesom retten til fortsat at modtage løn). Det gælder også en eventuel firmabil, som man normalt har ret til at beholde indtil fratrædelsestidspunktet.

Hvis man fritstilles, kan arbejdsgiveren i visse tilfælde - og særligt, hvis det fremgår af ansættelseskontrakten - kræve, at man afleverer firmabilen mod at få en skattemæssig kompensation i opsigelsesperioden.

Nyt job før udløb af opsigelsesvarslet

Man kan alene påbegynde nyt job i ens opsigelsesperiode, hvis man er fritstillet eller suspenderet.

Hvis man er suspenderet, skal man fortsat stå til rådighed for ens arbejdsgiver. Man kan derfor alene påbegynde nyt job, hvis det ikke strider med ens loyalitetsforpligtelse, og man ikke er forhindret i at tage bijob. Det er også vigtigt, at det nye arbejde er bekendt med, at man kan blive kaldt tilbage på arbejde.

Hvis man er blevet fritstillet og får et nyt arbejde i fritstillingsperioden, kan arbejdsgiveren i visse tilfælde modregne i ens nye løn.
Hvis man er funktionær, og har tre måneders opsigelsesvarsel eller mere, har man dog som minimum krav på tre måneders løn, også selv om man har fået et nyt job. Dette gælder dog ikke, hvis det er medarbejderen, der har fremsat ønske om at blive fritstillet. Hvis fritstillingsperioden er længere end tre måneder, kan arbejdsgiveren modregne lønnen udover hvad der svarer til tre måneders løn.

Bemærk, at man ikke må begynde i et konkurrerende job i ens opsigelsesperiode. Det følger af loyalitetspligten i ansættelsesforhold. Hvis man vil påbegynde i en konkurrerende, er man nødsaget til at kontraopsige ens stilling, hvilket giver et forkortet opsigelsesvarsel.
Man skal stadigvæk være opmærksom på, at man ikke er bundet af en ansættelsesklausul.

endnu ikke medlem?

bliv medlem