Hvordan forholder jeg mig i opsigelsesperioden?

Hvis du bliver fyret / opsagt fra dit job, og du ikke er blevet fritstillet, skal du stadig stå til rådighed for din arbejdsplads. Men skal du aflevere din telefon og computer? Må du søge nyt job I opsigelsesperioden, og hvordan er det nu lige med firmabilen? Læs mere her.

Hvilke ændringer medfører en opsigelse under opsigelsesperioden?

Som udgangspunkt har du de samme pligter og rettigheder i opsigelsesperioden, som du har haft i den øvrige ansættelsesperiode. Du har fortsat ret til løn og løntillæg, frynsegoder mv. Du skal desuden fortsat arbejde i din normale stilling, men du må acceptere, at der kan ske ændringer i dine arbejdsopgaver og stillinger under en opsigelsesperiode.

Du vil kunne blive suspenderet* eller fritstillet** i opsigelsesperioden, uden at arbejdsgiver misligholder ansættelsesforholdet.

 

*Suspenderet: Du skal ikke møde på arbejde i virksomheden, men du skal stå til rådighed for arbejdsgiveren. Suspension kaldes også tjenestefritagelse.

**Fritstillet: En tilkendegivelse fra arbejdsgiveren om, at du ikke har pligt til at arbejde for vedkommende i opsigelsesperioden.

Fri til at tage til jobsamtale i arbejdstiden

Hvis du er funktionær og er blevet opsagt, har du en særlig ret til frihed fra arbejde, hvis det er med henblik på at søge nyt job. Det betyder f.eks., at du kan få fri til at gå til en jobsamtale, hvis jobsamtalen selvfølgelig ikke kan flyttes til et tidspunkt uden for din arbejdstid. Retten er betinget af, at du har forsøgt at placere samtalen uden for din sædvanlige arbejdstid.

Aflevere mobil og/eller computer tilbage i opsigelsesperioden

Hvis du har mobiltelefon og/eller en computer fra dit arbejde, har arbejdsgiveren som udgangspunkt først krav på at få det retur, når du endeligt fratræder - og altså ikke fra tidspunktet, hvor man opsiges. (I modsætning til en bortvisningssituation, hvor man skal alt tilbage til arbejdspladsen øjeblikkeligt).

Hvis du fritstilles, og du kun bruger computer/mobiltelefon i forbindelse med dit arbejde, kan arbejdsgiver kræve, at disse skal afleveres. Det samme gælder, hvis der er aftale om, at du modtager en skattemæssig kompensation for tilbageleveringen – også selv om du ret til at bruge computeren/mobiltelefonen privat.

Aflevere firmabil tilbage i opsigelsesperioden

Som udgangspunkt fortsætter retten til ”frynsegoder” eller løntillæg i opsigelsesperioden (ligesom retten til fortsat at modtage løn). Det gælder også en eventuel firmabil, som du normalt har ret til at beholde indtil fratrædelsestidspunktet.

Hvis du fritstilles, kan din arbejdsgiver i visse tilfælde - og særligt, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt - kræve, at du afleverer firmabilen mod at få en skattemæssig kompensation i opsigelsesperioden.

Nyt job før udløb af opsigelsesvarslet

Du kan kun påbegynde nyt job i din opsigelsesperiode, hvis du er fritstillet eller suspenderet.

Hvis du er suspenderet, skal du fortsat stå til rådighed for din arbejdsgiver. Du kan derfor kun påbegynde nyt job, hvis det ikke strider med din loyalitetsforpligtelse, og du ikke er forhindret i at tage et bijob. Det er også vigtigt, at det nye arbejde er bekendt med, at du kan blive kaldt tilbage på arbejde.

Hvis du er blevet fritstillet og får et nyt arbejde i fritstillingsperioden, kan din arbejdsgiver i visse tilfælde modregne i din løn.
Hvis du er funktionær, og har tre måneders opsigelsesvarsel eller mere, har du dog som minimum krav på tre måneders løn, også selv om du har fået et nyt job. Dette gælder dog ikke, hvis det er dig som medarbejder, der har fremsat ønske om at blive fritstillet. Hvis fritstillingsperioden er længere end tre måneder, kan din arbejdsgiver modregne lønnen udover hvad der svarer til tre måneders løn.

Bemærk, at du ikke må begynde i et konkurrerende job i din opsigelsesperiode. Det følger af loyalitetspligten i ansættelsesforhold. Hvis du vil påbegynde i en konkurrerende virksomhed, er du nødsaget til at kontraopsige din stilling, hvilket giver et forkortet opsigelsesvarsel.
Du skal stadigvæk være opmærksom på, at du ikke er bundet af en ansættelsesklausul.