Alt du skal vide om opsigelsesperioden

Er du blevet opsagt eller har du måske selv sagt op? Uanset hvad står du måske med et hav af forskellige spørgsmål du mangler at få svar på. Hvilke rettigheder har du egentlig når du er blevet opsagt? Hvordan er reglerne i forhold til ferie i opsigelsesperioden? Hvornår du skal aflevere din arbejdstelefon og computer? Vi har samlet alt du skal vide om opsigelsesperioden. Læs mere nedenfor.

Hvor lang er en opsigelsesperiode?

En opsigelsesperiode er den tidsperiode hvor du er berettiget løn og forpligtet til at arbejde efter at du er blevet opsagt. Længden af din opsigelsesperiode kan variere lige fra 1 dag til 6 måneder, afhængigt af hvor længe du har været ansat, om du selv har sagt op, om du er ansat som funktionær, på individuel kontrakt eller på en overenskomst.

Læs alt det vigtigste om opsigelse og dit opsigelsesvarsel

 

Hold den gode stemning i opsigelsesperioden

Det er vigtigt, at du forsøger at holde den gode stemning på arbejdspladsen selvom du er blevet fyret, da du trods alt skal omgås med både chef og kollegaer indtil din opsigelsesperiode er ovre.

Hvis der er opstået en konflikt eller du føler, at du er blevet dårligt behandlet af din nuværende arbejdsgiver eller team, kan det være svært at holde en god stemning på arbejdspladsen, men for din egen skyld er det bedre at slutte på god fod, så du med ro i maven kan komme videre. Har du behov for at vende situationen kan du som medlem af Ase fagforening modtage rådgivning i forbindelse med problemer på arbejdspladsen.

Bemærk: Fagforeningen kan kun hjælpe med sager der er opstået efter at du er indmeldt. Det er derfor altid en god idé at melde dig ind i fagforeningen i forbindelse med at du starter et nyt job.

 

Dine rettigheder i opsigelsesperioden

Du har pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver i hele opsigelsesperioden. Det betyder, at du skal møde på arbejde som normalt, medmindre andet selvfølgelig er aftalt. Du må derfor heller ikke selv starte en eller begynde at arbejde i en konkurrerende virksomhed, så længe du stadig er ansat.
Som udgangspunkt har du de samme pligter og rettigheder i opsigelsesperioden, som du har haft i den øvrige ansættelsesperiode. Du har fortsat ret til løn og løntillæg, frynsegoder mv. Du skal desuden fortsat arbejde i din normale stilling, men du må acceptere, at der kan ske ændringer i dine arbejdsopgaver under en opsigelsesperiode.

Du vil samtidigt også kunne blive suspenderet eller fritstillet i opsigelsesperioden, uden at arbejdsgiver misligholder ansættelsesforholdet.

 

Er du blevet suspenderet?

Er du suspenderet skal du ikke møde på arbejde i virksomheden, men du skal dog stadig stå til rådighed for arbejdsgiveren. Suspension kaldes også tjenestefritagelse. Din arbejdsgiver kan samtidigt også kræve, at du møder op på arbejde med én dags varsel.

 

Er du blevet fritstillet?

Hvis du er blevet fritstillet, har du modtaget en tilkendegivelse fra din arbejdsgiver om, at du ikke har pligt til at arbejde for vedkommende i opsigelsesperioden. Sørg dog altid for at få din fritstilling på skrift, så der ikke opstår tvivl om, hvorvidt du er fritaget for at møde på arbejde.

 

Få fri til at gå til jobsamtaler

Hvis du er funktionær og er blevet opsagt, har du en særlig ret til frihed fra arbejde, hvis det er med henblik på at søge nyt job. Det betyder f.eks., at du kan få fri til at gå til en jobsamtale, hvis jobsamtalen selvfølgelig ikke kan flyttes til et tidspunkt uden for arbejdstiden.

Retten er selvfølgelig betinget af, at du har forsøgt at placere samtalen uden for din sædvanlige arbejdstid.

 

Opsigelse: Hvornår skal jeg aflevere mine ting?

Hvis du har mobiltelefon og/eller en computer fra dit arbejde, har arbejdsgiveren som udgangspunkt først krav på at få det retur, når du endeligt fratræder - og altså ikke fra tidspunktet, hvor du er blevet opsagt. (I modsætning til en bortvisningssituation, hvor du skal afleveret alt tilbage til arbejdspladsen øjeblikkeligt).

Hvis du fritstilles, og du kun bruger computer/mobiltelefon i forbindelse med dit arbejde, kan din arbejdsgiver kræve, at disse skal afleveres. Det samme gælder, hvis der er aftale om, at du modtager en skattemæssig værdi for tilbageleveringen – også selvom du ret til at bruge computeren/mobiltelefonen privat.

 

Hvornår skal jeg aflevere min firmabil tilbage?

Som udgangspunkt fortsætter retten til ”frynsegoder” eller løntillæg i opsigelsesperioden (ligesom retten til fortsat at modtage løn). Det gælder også en eventuel firmabil, som du normalt har ret til at beholde indtil fratrædelsestidspunktet.

Hvis du fritstilles, kan din arbejdsgiver i visse tilfælde - og særligt, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt - kræve, at du afleverer firmabilen mod at få den skattemæssige værdi udbetalt i opsigelsesperioden.

 

Hvad med resten af min ferie?

Hvis du bliver opsagt, har din arbejdsgiver mulighed for at varsle optjent ferie til afholdelse. Det kræver dog at både ferien og varslingsperioden kan indeholdes i opsigelsesvarslet - din restferie skal varsles med 1 måned og hoved-ferie skal varsles med 3 måneder. Det betyder, at hvis du har mindre end en måneds opsigelsesvarsel, kan ferien ikke placeres i din opsigelsesperiode.

Hvis du f.eks. har mere end en måned, men mindre en 3 måneders opsigelsesvarsel kan restferien placeres - hvis du har 4 måneders opsigelsesvarsel, kan al ferien som udgangspunkt placeres.

Hvis du bliver fritstillet, betragtes fritstillingen som et varsel om at mest muligt ferie, jf. ovenstående regler, skal anses for afholdt.

Hvis du bliver suspenderet, skal du som lønmodtager stå til rådighed for arbejdsgiveren og derfor afholdes ferien som udgangspunkt ikke – medmindre andet aftales.

Er du blevet bortvist er udgangspunktet, at ansættelsesforholdet ophører på bortvisningstidspunktet og derfor kan din arbejdsgiver ikke disponere over din ferie. Hvis bortvisningen senere viser sig at være uberettiget og du får en erstatning, skal du være opmærksom på, at der gælder nogle særlige regler.

Kontakt fagforeningen for at høre mere om reglerne i lige præcis din specifikke situation.

 

Husk at melde dig ledig

Er du blevet opsagt uden et nyt job på hånden er det næste skridt i mange tilfælde dagpenge - dette kræver selvfølgelig, at du har været tilmeldt a-kassen og opfylder visse krav.

Læs mere om kravene for at kunne modtage dagpenge

Er du medlem af a-kassen og opfylder kravene er det vigtigt, at du husker at melde dig ledig, dette kan du gøre ved at tilmelde dig på jobnet.dk eller møde personligt op på dit lokale jobcenter. Er du blevet opsagt, kan du normalt få dagpenge fra første dag du er meldt ledig på jobcenteret.

Som medlem af fagforeningen kan du altid få hjælp og rådgivning vedrørende opsigelse, dine rettigheder samt a-kasse og fremtidige jobsamtaler. Du kan kontakte os på 7013 7013 - vi sidder klar ved telefonerne.

Er du endnu ikke medlem kan du nemt og hurtigt blive det ved at udfylde formularen nedenfor.

 

Kurser, når du skal videre

Som medlem af Ase har du adgang til en lang række online kurser som kan give dig inspiration til at komme videre i jobsøgningsprocessen og arbejdslivet. Alle vores kurser er gratis og kan klares hjemmefra foran computeren med en god kop kaffe.

Se vores udbud af online kurser