Fravær og sygemelding under graviditet - Sådan forholder du dig

Fravær og sygemelding under graviditet

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg, når du er gravid eller skal til graviditetsundersøgelse i arbejdstiden.

Sygemelding

Hvis du bliver syg under din graviditet og sygdommen er relateret til graviditeten – f.eks. bækkenløsning, svangerskabsforgiftning eller øvrige årsager, der gør dig ude af stand til at passe dit arbejde – har du krav på fuld løn under hele dit sygefravær, såfremt du er funktionær. Hvis du ikke er funktionær, er det din ansættelseskontrakt eller eventuelle overenskomst, der afgør, om du har krav på løn, og hvor længe.

Hvis du ikke har krav på at få løn under sygdom, skal du søge om sygedagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis din sygdom er relateret til graviditeten.

Graviditetsundersøgelser i arbejdstiden

Ifølge barselsloven har man som kvinde ret til fravær i forbindelse med graviditetsundersøgelser, når undersøgelserne er placeret i arbejdstiden, og det ikke er muligt at placere disse udenfor arbejdstiden.

Hvorvidt du har ret til fuld løn, afhænger af din overenskomst (hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst), din individuelle ansættelsesaftale eller om du har en aftale med arbejdsgiveren om ret til løn i forbindelse med dit fravær.

Du har som minimum ret til dagpenge, når du er fraværende pga. graviditetsundersøgelser.