Sygemelding under graviditet

Hvad gør man, hvis man bliver syg, når man er gravid eller i sin barsel? Har man ret til fuld løn eller skal man søge sygedagpenge? Og er der særlige situationer man skal være ekstra opmærksom på i forbindelse med barselsorlov?

Læs mere om hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg, når du er gravid eller skal til graviditetsundersøgelse i arbejdstiden.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Som gravid kan du enten have almindelig sygefravær eller have graviditetsbetinget sygdom, ved almindelig sygdom f.eks. influenza, gælder samme regler, som hvis du ikke var gravid.

Er sygdommen på grund af graviditet?

Hvis du bliver syg under din graviditet og sygdommen er på grund af din graviditet – f.eks. bækkenløsning, svangerskabsforgiftning eller øvrige årsager, der gør dig ude af stand til at passe dit arbejde – har du krav på fuld løn under hele dit sygefravær, såfremt du er ansat som funktionær. Hvis du ikke er funktionær, er det din ansættelseskontrakt eller eventuelle overenskomst, der afgør, om du har krav på løn, og i få fald hvor længe.

Hvis du ikke har krav på at få løn under sygdom, skal du søge om sygedagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis din sygdom er relateret til graviditeten.

Graviditetsundersøgelser i arbejdstiden

Ifølge barselsloven har du som kvinde ret til fravær i forbindelse med graviditetsundersøgelser, når undersøgelserne er placeret i arbejdstiden, og det ikke er muligt at placere disse udenfor arbejdstiden.

Hvorvidt du har ret til fuld løn, afhænger af din overenskomst (hvis dit ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst), din individuelle ansættelsesaftale eller om du har en aftale med arbejdsgiveren om ret til løn i forbindelse med dit fravær.

Du har som minimum ret til dagpenge, når du er fraværende pga. graviditetsundersøgelser.

Hvad hvis min sygemelding skal forlænges? 

Hvis du bliver sygmeldt på grund af din graviditet og sygdommen varer længere end til den dato, der først er antaget, skal din sygemelding forlænges hos Udbetaling Danmark.

Husk, at hvis der sker ændringer i dit sygeforløb skal Udbetaling Danmark have besked om ændringen fra dig eller din arbejdsgiver, senest 3 uger efter ændringen.

Hvad betyder sygdommen for min orlov? 

Den periode, du har været sygemeldt før fødslen påvirker ikke din orlov efter fødslen.

Graviditet, sygdom og 120-dages reglen

Graviditetsbetinget fravær tæller ikke med som fravær i 120-dages reglen.

Hvad hvis jeg bliver syg i min barsel?

Hvis du som mor bliver syg under din barsel og er for syg til at kunne passe dit barn, er det muligt for enten far eller medmor at holde orloven i stedet. Dette kan dog tidligst ske 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter.

Skulle du blive syg under din fædreorlov og er på barselsdagpenge, kan barnets far eller medmor holde orloven i stedet - husk at orientere din arbejdsgiver og Udbetaling Danmark.

Er du ikke i stand til at passe dit barn på grund af sygdom skal du have indhentet dokumentation fra egen læge.

Kontakt os for rådgivning

Er du sygemeldt på grund af din graviditet, kan din arbejdsgiver søge om refusion fra din første fraværsdag ved kommunen. Er du i tvivl om din sygemelding eller har du brug for rådgivning, kan du altid kontakte Ase fagforening på 7013 7013.

Vi sidder klar på til at besvare alle de spørgsmål du måtte have om sygemelding under graviditet og alt hvad der hører derunder - er du endnu ikke medlem, kan du nemt og hurtigt melde dig ind her.

Er du i tvivl om regler og rettigheder?

Du er altid velkommen til at ringe til os. Vi sidder klar ved telefonerne.

Kontakt os