Sådan gør MUS dine medarbejdere mere værd

Selvom det kræver tid og kræfter at afholde MUS, kan det sjældent betale sig at droppe de årlige samtaler. Med en ordentlig forberedelse belønnes anstrengelserne nemlig af mange fordele. Læs om fordelene her og tag de første skridt til at gøre MUS til en succes.

Hvilke gevinster giver MUS for arbejdsgiveren?

Hvis ellers det gribes klogt an, er der masser af gevinster at hente. Nogle af dem er, at …

 • Du lærer dine medarbejdere bedre at kende. Fx hvad der motiverer og demotiverer dem. Dermed er du allerede et skridt tættere på, at de får mere fra hånden
 • Du får medarbejdernes feedback på, hvordan de oplever at være i virksomheden. Dermed kan du tage eventuelle problemer i opløbet. Og måske skrue op for det, de godt kan lide
 • Du får feedback på din ledelsesstil og jeres samarbejde generelt
 • Du kan selv give feedback og derpå lægge planer for forbedringer
 • Du kan styrke sammenhængen mellem medarbejdernes kompetencer og virksomhedens behov. Måske skal der videreuddannes – og måske har medarbejderne kompetencer, du ikke kender til

Hvad kan du spørge ind til under MUS-samtalen?

Rammerne for, hvad der kan berøres til MUS, er vide. Her er en række idéer:

 • Medarbejderens kompetencer og i hvor høj grad han/hun har mulighed for (og ønsker) at sætte dem i spil
 • Medarbejderens ønsker til læring og udvikling
 • Hvad der motiverer medarbejderen – og om der er opgaver, medarbejderen ønsker flere eller færre af
 • Medarbejderens trivsel på arbejdspladsen – og om medarbejderen oplever god balance mellem job og fritid
 • Hvordan medarbejderen oplever samspil og samarbejde i afdelingen, i teamet og med ledelsen
 • Om medarbejderen har forslag til forbedringer – fx forbedringer af arbejdsgange og arbejdsprocesser
 • Om medarbejderens syn på egen performance og evnen til at levere på de krav, der stilles

Hvad kan du selv byde ind med?

MUS handler både om medarbejderens syn på sagen og dit syn på tingene som leder. Ofte er noget af det vigtigste for ledere at kunne:

 • Give konkret feedback på alt, hvad har relevans for medarbejderens ansættelse, fx:
  • Medarbejderens måde at omgås kolleger, kunder, ledelse mfl.
  • På medarbejderens performance
  • Medarbejderens generelle adfærd
 • Følge op på sidste MUS (medarbejderen bør også selv være forberedt på dette)

Indgåelse af aftaler

I forbindelse med MUS bør du og din medarbejder indgå skriftlige aftaler om, hvad I i fællesskab er blevet enige om at tage fat på. Det kan være alt fra omgangstonen og arbejdsindsatsen til konkrete opgaver, uddannelser osv. Så længe aftalerne indgås i fælles forståelse, er rammerne vide.

Dernæst er det vigtigt, at du følger op på aftalerne. Medarbejderen skal forstå, at aftalerne gælder, og det samme skal du naturligvis som leder.

Husk også at få styr på hvem der er ansvarlig for hvad samt på deadlines for udførelsen. 

Der bør tillige følges op på det MUS-skema, der blev udfyldt ved forrige MUS-samtale og evalueres på de aftaler, der blev indgået dengang. Medbring evt. relevante dokumenter i print.