Hvor gammel skal man være for at arbejde?

Et barn under 13 år må som udgangspunkt ikke have et fritidsarbejde - dette er hænger sammen med, at børnearbejde ikke er tilladt i Danmark. Der er dog ingen regler uden undtagelser. Børn i den alder må gerne arbejde med udvalgte kulturelle aktiviteter, radio og tv samt modeljobs, dette kræver dog tilladelse fra det lokale politi.

Læs mere nedenfor om, hvad børn i den alder må arbejde med og hvordan du søger særlig tilladelse hertil.

Hvilke aktiviteter kan man få tilladelse til at arbejde med?

Dit barn kan i visse tilfælde få tilladelse af politiet til at arbejde. Men inden du sender dit barn ned i det lokale supermarked med en ansøgning, er det vigtigt at understrege, at børn under 13 år kun må arbejde med forskellige typer af kulturelle aktiviteter og kun hvis der gives tilladelse hertil.

Nedenfor er forskellige eksempler af kulturelle aktiviteter der kan søges tilladelse til:

  • Opvisninger
  • Koncerter
  • Teaterforestillinger
  • Cirkusforestillinger
  • Radio og tv
  • Filmoptagelser og reklamefilm
  • Modelarbejde
  • Sportsaktiviteter- og opvisninger

Sådan søges der om tilladelse

Som nævnt ovenover kræver det en særlig tilladelse, hvis dit barn i den alder skal arbejde. Tilladelsen gives af politiet og kan indhentes af enten dig som forælder eller virksomheden der ønsker at ansætte dit barn. Du eller virksomheden ansøger om arbejdstilladelse på politiets hjemmeside.

Tilladelsen kan kun gives, hvis politiet vurderer, at aktiviteten ikke skader barnets sundhed, sikkerhed eller udvikling, og at det ikke går ud over dit barnets skolegang. Udover dette skal tilladelsen angive hvilket tidsrum af døgnet barnet forventes at beskæftiges - dette er for at sikre, at dit barn får tilstrækkelig hviletid og kan passe næste dags undervisning.

Hvor gammel skal man være for at arbejde?

Hvilke regler gælder for arbejdstid og hviletid?

Den daglige arbejdstid for børn mellem 13-14-år, samt unge der er omfattet af undervisningspligten, må højst arbejde to timer dagligt på skoledage. Børn og unge, der er omfattet af undervisningspligten, skal desuden have en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet og må ikke arbejde i tidsrummet fra kl. 20.00 til kl. 06.00.

Dette betyder altså, at dit barn skal have to sammenhængende fridøgn inden for hver periode på syv døgn. Der gælder samtidig også særlige regler om arbejdstid i skolefri perioder, disse regler kan du læse mere om her.

Du skal dog være opmærksom på, at reglerne for unge under 13 år kan afvige af ovenstående og eventuelle afvigelser vil fremgå af politiets tilladelse.

Det kan betyde, at hvis dit barn deltager i en af ovenstående aktiviteter, kan reglerne om arbejdstid, hviletid, arbejdstidens placering og fridøgn fraviges, når der ved arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse tages hensyn til barnets alder, udvikling og helbredstilstand, samt indvirkningen på skolegang eller anden uddannelse.

Muligheder når dit barn fylder 13 år

Så snart dit barn fylder 13 år, er der flere muligheder for det første fritidsjob - der er dog stadig nogle regler, du som forælder skal være ekstra opmærksom på. Dit barn må blandt andet gå med reklamer og beskæftige sig med lettere ekspedition, lettere arbejde og opgaver indenfor forskellige felter.

Læs mere hvilke muligheder dit barn har, samt de forskellige regler og vilkår som gælder børn i alderen 13-14 år

Hvor gammel skal man være for at arbejde i et supermarked?

Man skal være fyldt 13 år for at kunne arbejde i et supermarked. Er dit barn under 15 år og endnu ikke afsluttet 9. klasse, må dit barn kun udføre lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage. 

Hvor gammel skal man være for at stå ved kassen?

Dit barn må dog først stå ved kassen i en butik eller supermarked når de er fyldt 15 år og har afsluttet 9.klasse, medmindre der er tale om lettere ekspeditionsarbejde som f.eks. i en bagerforretning.

Læs mere: Hvor meget må en ungarbejder løfte?

 

Hvor gammel skal man være for at stå ved kassen?

kvinde der smiler med headset på arbejde

Ring til juridisk hotline

Er du i tvivl om nogle regler eller vilkår kan du som medlem af familiefagforeningen få rådgivning om jeres specifikke situation i forbindelse med ansættelse eller kontrakt i et fritidsjob. Du kan kontakte os på 7013 7021 - vi sidder klar til at hjælpe dig og dit barn alle hverdage. Vi har åbent mandag - fredag: kl. 08.00 -16.00

ring 7013 7021