Hvor går du hen når arbejdsmiljøet gør ondt?

03.09.2019

Det er din arbejdsgivers pligt at føre tilsyn med de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på arbejdspladsen. Det skal ganske enkelt være forsvarligt at arbejde – både i forhold til den fysiske og psykiske sundhed. Men hvad stiller du op hvis du oplever problemer?

Udarbejdet af Ase Lønmodtager

Ifølge Stressforeningen er 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund af psykisk dårligt arbejdsmiljø. Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skorter det heller ikke på: Lidt flere end 16.500 blev det til i 2018.

Der er rigtig mange forhold på arbejdspladsen der indvirker på arbejdsmiljøet og dermed din sundhed. Er udluftningen god nok, bliver arbejdstidsreglerne overholdt, er omgangstonen i orden og støvsuget for chikane, er de lovpligtige sikkerhedsforanstaltninger overholdt? Blot for at nævne nogle stykker.

Ase Lønmodtager er ved din side
Det er klart at situationer hvor arbejdsmiljøet opleves som (for) dårligt – og som indvirkende på de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på arbejdspladsen – kan være meget forskellige. Og problemer vil oftest opleves meget individuelt. Tit vil der være en arbejdsmiljørepræsentant du kan kontakte. Og som medlem af Ase Lønmodtager er du selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os. Vi drøfter gerne hvordan din konkrete situation kan håndteres. Husk du altid træffer os på tlf. 7013 7021.