Afskaf G-dage og få flere i arbejde

05.02.2019

De omstridte G-dage bør afskaffes. Godtgørelsesdagene er dyre og bøvlede at administrere for virksomhederne. Desuden virker de som en ekstra skat på arbejdskraft, der dæmper arbejdsgivernes lyst til at ansætte medarbejdere. Det mener Ase, der blandt andet har rejst problematikken om administration af G-dage i Virksomhedsforum, som rådgiver regeringen om erhvervsrettet regelforenkling.

Alle arbejdsgivere skal i dag betale dagpengesatsen for tidligere medarbejderes to første ledighedsdage, hvis vedkommende er medlem af en a-kasse og opfylder beskæftigelseskravet med 74 timers arbejde inden for de seneste fire uger.

Mere end ni ud af ti virksomheder har under ti ansatte, og netop de mindste virksomheder er særligt sårbare over for administrativt bøvl og økonomiske udsving og derfor tilbageholdende med at kaste sig ud i nye ansættelser, pointerer Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase.

”Ekstraomkostningen og det administrative bøvl koster jobmuligheder hos virksomheder, der står på vippen mellem at betale for mere overarbejde eller ansætte en medarbejder mere. De er så besværlige for arbejdsgiverne, at det dæmper lysten til at ansætte medarbejdere i kortere perioder, som ellers for mange ledige er en god vej ind på arbejdsmarkedet igen. Syv ud af ti Ase-medlemsvirksomheder, der inden for et år havde udbetalt G-dage, har i en undersøgelse pointeret, at ordningen helt konkret påvirker lysten til at rekruttere medarbejdere negativt. Så der er mange gode grunde til at droppe G-dagene,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

I løbet af et år kan en arbejdsgiver blive pålagt at betale op til 16 G-dage for samme medarbejder, hvis vedkommende har flere korttidsansættelser.

”Tiden er inde til at få afskaffet G-dagene en gang for alle. Det er oplagt at fjerne en regel, der ud over at være en økonomisk og administrativ byrde for virksomhederne, også basalt set begrænser lediges mulighed for at komme ud på en arbejdsplads og vise, hvad de er værd,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Netop de administrative byrder, der knytter sig til ansættelsesforholdet, er det mest ressourcekrævende ved at have ansatte, viser en analyse foretaget af Ase blandt de selvstændige medlemmer. En fuld afskaffelse af G-dagsbetalingen vil årligt koste det offentlige omkring 200 millioner kroner om året, har Beskæftigelsesministeriet tidligere vurderet i et svar til Folketinget.

  • De oprindeligt tre G-dage blev i 2014 aftalt udfaset i Beskæftigelsesreformen for korttidsansættelser af mindre end tre måneders varighed.
  • Det betød, at der skulle betales to G-dage i 2015 og 2016, én G-dage i 2017 og ingen fra 2018.
  • Beslutningen blev omgjort allerede året efter i Dagpengereformen, der låste antallet af G-dage fast på to for alle ansættelser.