Nye dagpengeregler fra 1. maj 2023

De nye regler kommer til at have en indvirkning på satsen for dagpenge, som for nyuddannede betyder, at de får mindre udbetalt. Andre medlemmer kan derimod se frem til tre måneder med højere dagpengesats.

Læs med herunder og find ud af, hvad de nye regler kommer til at betyde for dig.

De nye regler, kort fortalt

 • Der indføres et beskæftigelsestillæg de første 3 måneder
 • Dagpengesatsen for dimittender uden forsørgerpligt nedsættes - se mere her
 • Dagpengeperioden for dimittender forkortes fra 2 år til 1 år
 • Dimittender kommer til at skulle opfylde et sprogkrav/tilknytningskrav for at få ret til dagpenge

 

Mere i dagpenge de første tre måneder

Hvis du som lønmodtager eller selvstændig bliver ledig efter 1. maj 2023 og har optjent dagpengeret, kan du også få ret til en højere dagpengesats i de første tre måneder (også kaldet beskæftigelsestillægget)

Beskæftigelsestillægget betyder, at du kan få op til 23.449 kr./måneden i 2023.

For at være berettiget til tillægget, kræver det, at du :

 • Har været medlem af en a-kasse uafbrudt de seneste fire år
 • Har haft minimum to års fuldtidsarbejde inden for de seneste tre år (beskæftigelsestillægget optjenes på baggrund af enten timer (3.848 timer) eller indkomst (508.656 kr.), afhængig af, hvordan din dagpengeret er optjent)

For at få det maksimale beskæftigelsestillæg skal du som lønmodtager have haft en indkomst på gennemsnitligt 28.321 kr./mdr.(2023-tal). Som selvstændig kræves en årsindkomst på mindst 340.000 kr. (2023-tal).

Efter de 3 måneder vil din dagpengesats blive sat ned til den normale sats.

Hvornår har jeg optjent dagpengeret?

For at være omfattet af de nye regler om beskæftigelsestillægget, kræver det, at man har optjent en (ny) dagpengeret.

Det defineres ud fra om man tidligere har fået dagpenge eller ej. 

 • Hvis man ikke tidligere har fået dagpenge, optjenes dagpengeretten i indkomst (254.328 kr. inden for de seneste 3 år).
 • Hvis man tidligere har fået dagpenge, skal man som udgangspunkt optjene dagpengeretten i timer (1.924 timer inden for de seneste 3 år).

Hvad betyder det nye beskæftigelsestillæg for lønsikringen?

De nye dagpengeregler gør på ingen måde en Ase Lønsikring overflødig. Den sikrer dig fortsat en forhøjet udbetaling, hvis du mister dit job.

Hvis din lønsikring overhovedet bliver påvirket af beskæftigelsestillægget, er det kun til din fordel. For det betyder i så fald, at du er sikret en højere dækning i en længere periode uden arbejde.

Med en Ase Lønsikring får du desuden:

 • Fuld udbetaling, hvis du mister dit job og endnu ikke har kvalificeret dig til et nyt beskæftigelsestillæg som supplement til dagpenge
 • Et personligt sparringsforløb med en professionel jobkonsulent, hvis du mister dit job – allerede fra 1. dag (gælder Ase Lønsikring Udvidet og Super)
 • Fri adgang til Tryg Lægehotline

Nedenunder kan du læse, hvordan din udbetaling af lønsikring kan blive påvirket i de første 3 måneder som ledig.

Scenarie 1: Din lønsikring udsættes

Din udbetaling af lønsikring udsættes på grund af beskæftigelsestillægget

Hvis dagpenge + beskæftigelsestillæg udgør 80% eller mere af din hidtidige løn, kan der ikke udbetales lønsikring samtidig med beskæftigelsestillægget.

I det tilfælde starter din udbetaling af Ase lønsikring blot, når beskæftigelsestillægget er opbrugt.

Det betyder:

 • At du i de 3 første måneder som ledig får udbetalt dagpenge + beskæftigelsestillæg.
 • Derefter får du udbetalt dagpenge + Ase Lønsikring.


Eksempel:

Du tjener 29.000 kr./md. og har tegnet en lønsikring på 3.000 kr./md. ved ledighed. 

 

Månedsløn:                     29.000 kr.

80% af månedsløn:       23.200 kr.

_____________________________

Dagpengesats:                 19.728 kr.

Beskæftigelsestillæg:         3.721 kr.

I alt:                              23.449 kr.

___________________________

Med beskæftigelsestillægget får du altså mere end 80% af din løn udbetalt og din lønsikring udsættes derfor.

Efter de første tre måneder af din ledighed får du: 

Dagpengesats:                  19.728 kr.

Ase lønsikring:                     3000 kr.

I alt:                               22.728 kr.

___________________________

 

Scenarie 2: Din lønsikring nedsættes

Din udbetaling af lønsikring nedsættes på grund af beskæftigelsestillægget

Hvis dagpenge + beskæftigelsestillæg + Ase Lønsikring udgør 80% eller mere af din hidtidige månedsløn, vil udbetalingen af lønsikring blive reduceret, så du samlet set ikke får udbetalt mere end det, der svarer til 80% af din månedsløn.

Men bare rolig, du forbruger kun det antal timer fra Ase Lønsikring, som du faktisk får udbetalt. Derfor vil din udbetaling af lønsikringen blot strække sig over en længere periode.

Det betyder:

 • At du i de 3 første måneder som ledig får udbetalt dagpenge + beskæftigelsestillæg + reduceret Ase Lønsikring.
 • Derefter vil du få udbetalt dagpenge + fuld Ase Lønsikring. Udbetalingsperioden for Ase Lønsikring vil blive forlænget med det antal timer, du ikke har forbrugt de første 3 måneder.


Eksempel:

Du har en månedsløn på 30.000 kr. og har tegnet en lønsikring på 3.000 kr./md. ved ledighed. 

Månedsløn:                      30.000 kr.

80% af månedsløn:        24.000 kr.

_____________________________

Dagpengesats:                19.728 kr.

Beskæftigelsestillæg:        3.721 kr.

Ase lønsikring:                   3.000 kr.

I alt:                                 26.449 kr.

Det samlede beløb overskrider 80% af din løn med 2.449 kr. - derfor reduceres din lønsikring, så den ender på (3.000- 2.449) 551 kr.  

___________________________

Dagpengesats:                19.728 kr.

Beskæftigelsestillæg:        3.721 kr.

Ase lønsikring:                     551 kr.

I alt:                             24.000 kr.

___________________________

Efter de første tre måneder stopper beskæftigelsestillægget og du får udbetalt fuld lønsikring. 

Scenarie 3: Din lønsikring påvirkes ikke

Din udbetaling af lønsikring påvirkes ikke

Hvis dagpenge + beskæftigelsestillæg + Ase Lønsikring ikke udgør 80% eller mere af din hidtidige månedsløn, er din udbetaling ved arbejdsløshed uændret.

Det betyder:

 • At du i de 3 første måneder som ledig får udbetalt dagpenge + beskæftigelsestillæg + Ase Lønsikring.
 • Derefter vil du få udbetalt dagpenge + Ase Lønsikring.

 

Eksempel:

Månedsløn:                      40.000 kr.

80% af månedsløn:        32.000 kr.

_____________________________

Dagpengesats:                 19.728 kr.

Beskæftigelsestillæg:          3.721 kr.

Lønsikring:                          5.000 kr.

I alt:                               28.449 kr.

___________________________

Dagpenge for dimittender

Fra 1. maj 2023 sættes dagpengesatsen ned for dimittender uden forsørgerpligt efter tre måneders ledighed.

 

Dimittender uden forsørgerstatus

Under 30

For dimittender, der er under 30 år og ikke har forsørgerstatus, vil dagpengesatsen i de første tre måneder være 14.106 kr./md. Herefter går den ned på 9.700 kr./md. i resten af den tid man modtager dagpenge. 

Over 30 år

For dimittender uden forsørgerstatus, der er over 30 år, er satsen lidt anderledes. Her vil satsen også være 14.106 kr./md. de første tre måneder, men herefter falder den til 12.253 kr./md.

 

Dimittender med forsørgerstatus

Hvis du har børn, som du har forsørgerpligt overfor, vil din dagpengesats ikke blive sat ned.

Det betyder, at satsen vil blive på 16.177 kr./md. i hele dagpengeperioden.

Dagpengesatser fra den 1. maj 2023

    Pr. måned Pr. år
Dagpenge 118,86 % (dagpenge inkl. beskæftigelsestillæg – udbetales i de første 3 måneder af en ledighedsperiode efter særlige regler)   23.449,- -
Dagpenge (100%)   19.728,- 236.736,-
82% - dimittendsats (dimittender med forsørgerpligt)   16.117,- 194.124,-
71,5% - dimittendsats (dimittender uden forsørgelsespligt)   14.106,- 169.272,-
62,11 % dimittendsats (dimittender over 30 år uden forsørgerpligt - udbetales efter de første 3 måneder af en ledighedsperiode)   12.253,- 147.036,-
49,17 % dimittendsats (dimittender under 30 år uden forsørgerpligt - udbetales efter de første 3 måneder af en ledighedsperiode)   9.700,- 116.400,-
50% sats (unge < 25 år, ingen uddannelse)
(udbetales efter særlige regler)
  9.864,- 118.368,-

1 års dagpenge i stedet for 2 år

Udover de ændrede satser, bliver dagpengeperioden for dimittender også forkortet fra to år til et år.

Det gælder dog kun for alle dimittender, som får ret til dagpenge efter d. 1. maj 2023. Har du fået dagpengeret som dimittend inden 1. maj 2023, har du fortsat ret til dagpenge i to år (inden for tre år).

 

Krav til sprog/tilknytning

De nye regler betyder også, at du som dimittend skal opfylde et sprogkrav/tilknytningskrav for at få ret til dagpenge.

Sprogkravet betyder, at du skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller have gennemført 6. klassetrin i folkeskolen.

Hvis du ikke opfylder sprogkravet, kan du i stedet opfylde et tilknytningskrav ved at have indberettet mindst 600 løntimer i 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.

Sprogkravet/tilknytningskravet gælder for alle, som får en dagpengeret som dimittend den 1. maj 2023 eller senere.