Sådan sikrer du dig din dagpengeret, når du afslutter uddannelse

20.05.2020

Du har 14 dage til at sikre dig din dagpengeret, når du bliver færdig med en uddannelse, der er normeret til at vare 18 måneder eller mere.

Bliver du i den kommende tid færdig med studierne, skal du huske at kontakte os senest 14 dage efter din sidste eksamen. For at sikre dig dagpengeret som dimittend skal du nemlig udfylde en ”Erklæring om statusændring”. Hvis du bliver ledig efter uddannelsen, skal du også huske at melde dig ledig på jobnet.dk på din første ledighedsdag. 

Husk ”Erklæring om statusændring” straks du dimitterer
Har du ikke allerede modtaget ”erklæring om statusændring” fra os, skal du kontakte os for at ændre status fra studerende til nyuddannet. Vi skal nemlig have din udfyldte erklæring senest 14 dage efter din sidste eksamen.

Vi hjælper dig selvfølgelig med at få udfyldt erklæringen, hvis du har behov for det, så din dagpengeret er sikret. Har du været medlem af Ase i mere end et år, kan du søge om dagpenge fra første ledighedsdag. Har du været medlem mindre end et år, kan du søge dagpenge efter en måneds karensperiode. 

Overskrider du fristen på 14 dage, kan du miste dagpengeretten
Modtager vi ikke ”Erklæring om statusændring” senest 14 dage efter uddannelsens afslutning, mister du retten til dagpenge som nyuddannet. Du kan så først få dagpenge, når du har været medlem af a-kassen i et år og samtidigt har haft fuldtidsarbejde i mindst ét år.

Det er vigtigt at du indsender "Erklæring om statusændring" inden for fristen, også selvom du går direkte i arbejde. 

Dagpengesatsen for nyuddannede
Når du er er nyuddannet, afhænger din dagpengesats af, om du er forsøger eller ej

Hvis du ikke er forsøger, vil din dagpengesats være 71,5 procent af den maksimale dagpengesats, svarende til 13.644 kr. om måneden i 2020.

Hvis du er forsøger, vil din dagpengesats være 82 procent af den maksimale dagpengesats, svarende til 15.648 kr. om måneden i 2020.

Du er forsørger, hvis du har børn under 18 år.

Ring endelig til os på 7013 7013, hvis du er lige ved at blive færdig med din uddannelse.