Store ændringer i dagpengeregler fra 1. juli

05.03.2017

Fra 1. juli bliver det tjente kroner fremfor arbejdede timer, der afgør retten til dagpenge. Dagpengesatsen vil blive beregnet på baggrund af de seneste to års arbejde fremfor de seneste tre måneder.

NB. Bemærk, at tallene i artiklen er 2016-tal. Se de aktuelle dagpengesatser her.​

En reform af dagpengene har været længe undervejs. Fra 1. juli træder de sidste ændringer i kraft. Læs her, hvad de indebærer i forhold til ret til dagpenge og beregning af dagpengesats.

Optjening af ret til dagpenge
I dag optjener du ret til dagpenge ud fra, hvor mange timer du har arbejdet. Fra 1. juli bliver det i stedet indtægten, der er afgørende.

  • Fra 1. juli skal du for at få ret til dagpenge have tjent mindst 218.616 kroner inden for de senest tre år
  • Du kan højst medregne 18.218 kroner per måned (Det svarer til tallet ovenfor divideret med tolv)
  • Uanset hvor meget du tjener, skal du arbejde i mindst et helt år for at få ret til dagpenge
  • Til gengæld er der ikke noget timekrav. Hvis lønnen er høj nok, er det tilstrækkeligt at have arbejdet fx 20 timer om ugen
  • En lille spidsfindighed er, at når man er på dagpenge, men imens arbejder ”lidt” og dermed optjener ret til flere dagpenge, tælles der timer og ikke indtægt


Beregning af dagpengesats
I dag er din indtægt de sidste tre måneder før ledighed bestemmende for dagpengesatsen. Fra 1. juli er det indtægten gennem et helt år, der afgør satsen.

  • Fra 1. juli beregnes størrelsen på dagpengene ud fra de 12 måneder i de seneste 2 år, hvor du har tjent mest. Man plukker simpelthen de 12 ”bedste” måneder ud, lægger dem sammen og tager gennemsnittet
  • Er der ikke 12 måneder med indtægt inden for de seneste to år, beregnes satsen på baggrund af det antal måneder, du har haft en indtægt


Satsen beregnes kun én gang
Frem til 1. juli kan du få beregnet en ny dagpengesats, hvis der er gået mindst et år siden sidste beregning.

  • Fra 1. juli beregnes der kun en ny sats, hvis du har optjent ret til en ny 2-årig dagpengeperiode
  • Det betyder, at hvis du er ledig, kommer i job og bliver ledig igen, bliver der ikke lavet en ny beregning. Dette sker først, når du har optjent en ny fuld dagpengeret

Hvad skal ændringerne gøre godt for?
Ifølge politikerne handler ændringerne om at gøre dagpengesystemet tryggere og mere fleksibelt.

Fx undgår man, at ens dagpengesats falder, hvis man tager et kortvarigt og lavt lønnet vikariat, som måske kan føre til et fast arbejde.

Kontakt Ase hvis du er i tvivl
Husk, at du altid er velkommen til at ringe til Ase på 7013 7013, hvis du er i tvivl eller ønsker noget uddybet.